Online ledenadministratie verdient uw aandacht!

Ook de online ledenadministratie heeft de aandacht van het bestuur van de Nationale Bond voor EHBO. Onlangs is er een pilot gestart met het Oranje Kruis om onze ledenadministratie te koppelen aan de administratie van het Oranje Kruis, zodat in de toekomst gegevens van EHBO’ers niet meer op twee plaatsen ingevoerd hoeven te worden. Dit is natuurlijk makkelijker voor alle betrokkenen en voorkomt fouten. De verwachting is dat de pilot in het eerste kwartaal van 2024 kan worden afgerond.

Op verzoek van een aantal aangesloten verenigingen is het nu ook mogelijk om bij de certificaten in de online ledenadministratie ook het certificaat EH bij Drank & Drugs aan te vinken, indien dit is behaald door een lid van de vereniging.

Tijdens het onderzoek van de studenten van Scompany kwam aan het licht dat in veel gevallen de gegevens van bestuursleden van aangesloten verenigingen niet juist of onvolledig zijn. Maar liefst in de helft van de gevallen (bijna 1000 bestuursleden) bleek dat de gegevens of niet volledig of onvolledig waren of dat de genoemde personen al enige tijd geen bestuurslid meer zijn van de betrokken vereniging. Via deze weg wil de Nationale Bond EHBO dan ook een dringend beroep doen op u om ervoor te zorgen dat de gegevens in de online ledenadministratie van alle (bestuurs)leden van uw verenging juist en volledig zijn. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Mocht u verdere wensen hebben ten aanzien van de online ledenadministratie en of tips hebben hoe wij deze voor u verder kunnen verbeteren, dan horen we dat natuurlijk graag! Geef uw tips en wensen door aan secretariaat@nationalebond.nl.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in