Oproep aan leden om mee te denken over de fusie

Zoals u heeft kunnen lezen in de vergaderstukken is er een aantal werkgroepen ingesteld om de verschillende onderwerpen uit te werken. De werkgroep statuten heeft de concept-statuten voorgelegd aan de ledenvergadering. De werkgroep onderscheidingen is ook al bezig. Nu moeten andere onderwerpen worden opgepakt zoals financiën, invulling van het bestuur, et cetera. Vindt u het leuk om op een of meer onderwerpen mee te denken en het bestuur te adviseren, stuur dan een bericht aan bestuur@nationalebond.nl. Ook als u eerst meer informatie wilt ontvangen, kunt u een bericht sturen. Wij hopen op een aantal aanmeldingen.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in