Ouderen- mishandeling

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Welke signalen kunnen EHBO’ers herkennen en waar kunnen zij terecht met hun vermoedens?

Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en of psychische en/of materiele schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Verschillende vormen
Er zijn verschillende vormen van ouderenmishandeling:

1. Lichamelijke mishandeling
Lichamelijke mishandeling gaat om slaan of schoppen, knijpen, aan de haren trekken of branden. Een minder zichtbare vorm is het geven van te weinig of juist te veel medicijnen zoals slaapmiddelen.
Mogelijke signalen: blauwe plekken, schrammen, snij-, schaaf- of brandwonden, zwellingen, striemen op het lichaam, versuffing en apathie.

2. Psychische mishandeling
Psychische mishandeling gaat om treiteren, pesten en sarren, dreigementen maar ook zelfvertrouwen ondermijnen en het psychisch onder druk zetten vallen daaronder. Mogelijke signalen: onverklaarbare angst, verwardheid, schuchterheid, weinig reactie, wantrouwen, slaap- en/of eetproblemen. Maar ook: deuren zijn op slot, geen toegang voor vrienden of bekenden, geen privacy bij bezoek.

3. Verwaarlozing
Onder lichamelijke verwaarlozing verstaan we situaties waarin er niet voldoende voedsel of drinken aanwezig is, of onvoldoende hygiëne. Bij psychische verwaarlozing worden geestelijke behoeften van ouderen genegeerd, zoals de behoefte aan aandacht, liefde, emotionele zorg en respect. Mogelijke signalen: ondervoeding, uitdroging, doorliggen of andere onverzorgde wonden, vervuiling van zichzelf en/of kleding en/of huis, onvoldoende eten en drinken in huis, plotselinge vermagering, depressie, frustratie, apathie, verdriet en wanhoop.
4. Financiële uitbuiting
Bij deze vorm van ouderenmishandeling gaat het om het wegnemen of profiteren van bezittingen van de oudere. Mogelijke signalen: plotselinge of onverklaarbare geldopnames bij de bank, verdwijnen van waardevolle spullen uit huis, grote belangstelling van familie over geld of bezittingen van de oudere, weigeren van informatie over financiële situatie.

5. Seksueel misbruik
Bij seksueel misbruik gaat het om het verrichten van seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere, tegen de wens van de oudere. Mogelijke signalen: beschadigingen of irritaties aan genitaliën, bloedvlekken in kleding of beddengoed, moeite met zitten of lopen, geslachtsziekten, hevige onrust bij het (ont-)kleden en wassen, veelvuldig seksueel getinte gesprekken voeren.

Wat te doen? De mishandeling stopt niet vanzelf. Ouderen kunnen hierover praten met mensen uit hun omgeving die zij vertrouwen. Daarnaast zijn er overal in Nederland ‘Veilig Thuis’ organisaties. Veilig Thuis is te bereiken via het landelijke telefoonnummer 0800 2000 (gratis). Na het inspreken van gemeente/woonplaats wordt men direct doorverbonden met Veilig Thuis in je eigen regio. Meer informatie op website www.vooreenveiligthuis.nl.
Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in