PIT Veiligheids- museum in Almere

Beleef de wereld van politie, brandweer en ambulance

PIT is het nationaal veiligheidsmuseum van Nederland, vernoemd naar het blauwe zwaailicht van de politie, brandweer en ambulance.  Het museum geeft ook de EHBO’er een kijkje in de keuken van professionele hulpdiensten.

Beginnend bij het verleden, via het heden en eindigend met de toekomst, krijg je een goed beeld van de manier waarop veiligheid geregeld is in Nederland. De vaste collectie in het museum bestaat uit 750 collectiestukken die samen het verhaal van veiligheid vertellen: historische voer- en vaartuigen, uniformen, uitrusting en techniek van de politie, brandweer en geneeskundige hulpdiensten.

Tien thema’s
De collectie is opgedeeld in tien thema’s: meldkamer, brandweer, geneeskundige hulp, crisiscentrum, verkeer, criminaliteit, politie, crime-scene, huiselijk geweld, veiligheid in de toekomst. Schenkingen komen van het voormalig Nederlands Politiemuseum en het Nationaal Brandweermuseum, overheidsinstellingen en -instituten, de veiligheidsregio’s, brandweer- en politiekorpsen, individuele medewerkers van politie, brandweer en hulpverleningsdiensten, gepensioneerden en nabestaanden. Sporadisch zijn ook collectiestukken door aankoop verworven.

Interactieve spelletjes
Er zijn allerlei interactieve spelletjes in het museum. Spelenderwijs leren bezoekers hoe de hulpdiensten met elkaar samenwerken. Welke dienst doet wat en wie komt er als eerst in actie? Bezoekers kunnen games spelen over rampen en forensisch onderzoek, in de wapenkluis testen hoe zij als agent zouden omgaan met lastige situaties, een digitale brandhaard blussen en zelf ervaren hoe het er in de meldkamer aan toe gaat bij incidenten. Kinderen kunnen zich verkleden als hulpverlener en op de skelterbaan testen hoe zij veilig kunnen rijden in het verkeer. Ook zijn er verschillende zelftesten: ben jij geschikt voor de brandweer, de politie of als ambulance-chauffeur? Hoe veilig is jouw huis? Hoe veilig maak jij gebruik van internet? Test of jij voorbereid bent op een veilige toekomst.

Rondleidingen
PIT heeft een verzameling van objecten en voertuigen met prachtige verhalen voor alle leeftijden. Samen met een ervaringsdeskundige uit de veiligheidswereld ga je langs de hoogtepunten van het museum: van de Slangenbrandspuit van de beroemde Jan van der Heijden tot de Rijkspolitie Porsche. Ontdek het verleden, het heden en de toekomst van de politie, brandweer en ambulance in het PIT Veiligheidsmuseum.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in