Q-koorts: niet de kool en het dier sparen

Hoe een bezoek aan een zorgboerderij in de gemeente Voerendaal het leven van ambulante hulpverlener Paul Hazelhof voorgoed heeft veranderd. Die dag raakt hij namelijk besmet met de bacterie die Q-koorts veroorzaakt.

Tussen 2007 en 2010 is Nederland getroffen door de grootste Q-koortsepidemie ter wereld. Tussen de 50.000 en 100.000 Nederlanders raakten besmet, duizenden werden ziek en zo’n 95 mensen overleden aan de gevolgen van Q-koorts. De epidemie ligt achter ons. Maar nog steeds ondervinden veel mensen dagelijks last van deze nog onbekende ziekte (Q=query: vraagteken). Q-koorts is een zoönose, een bacterie die wordt overgedragen van dier (meestal geiten en schapen) op mens en zich vooral verspreidt via de lucht.

Ervaringsdeskundige
“In 2009 ben ik voor mijn werk als ambulante hulpverlener op een zorgboerderij in de Gemeente Voerendaal geweest. Ongeveer een maand later ben ik erg ziek geworden, vergelijkbaar met een langaanhoudende zware griep. Ik had de pech dat veel van de media-aandacht destijds gericht was op de Mexicaanse griep, waardoor ik met een antibioticakuur om de zware luchtweginfectie te bestrijden naar huis ben gestuurd, inclusief het advies om flink uit te zieken.”

Het toeval wilde dat de manager van Paul de dag daarop de toegang werd geweigerd tot diezelfde zorgboerderij, omdat er Q-koorts was vastgesteld. “Bij haar gingen de alarmbellen af en zij gaf mij het advies om direct de huisarts in te schakelen. De huisarts heeft informatie ingewonnen bij GGD Limburg. De bloedtest bevestigde het vermoeden van Q-koorts.” Net zoals bijvoorbeeld de ziekte van Lyme moet specifiek gezocht worden naar antistoffen van Q-koorts, met regulier bloedonderzoek wordt dit niet gevonden.

Weerstand
“Ik weet voor 100% waar ik de besmetting heb opgelopen. Veel mensen weten het niet en trekken vaak de conclusie ‘ik ben niet op een boerderij geweest, dus kan het geen Q-koorts zijn’.” Voor veel patiënten geldt dat de juiste diagnose pas jaren na de besmetting werd gesteld. Een lange, tevergeefse zoektocht naar de aard van de klachten gaat daar veelal aan vooraf. Met veel onnodig leed en vaak onomkeerbare gevolgen op het gebied van werk en inkomen. Onderzoek wijst uit dat ook vandaag de dag er nog steeds een groep mensen in Nederland is die niet weet dat zij chronische Q-koorts heeft. Een verontrustend gegeven in de wetenschap dat zonder de juiste behandeling chronische Q-koorts levensbedreigend is. “Ik kan niet genoeg benadrukken dat het via de lucht overgedragen wordt, enkele kilometers ver. De bacterie kan ook langere tijd sluimerend aanwezig zijn en toeslaan bij verminderde weerstand.”

Vaccinatie
Met de lente zijn er weer veel jonge lammetjes op kinder- en zorgboerderijen. “Tegen de ouders van jonge kinderen zeg ik altijd dat ze moeten checken of de dieren zijn gevaccineerd. Bedrijven kunnen hiervoor een keurmerk bij de ingang hangen.”

Gezondheid en geluk
“Ik ben in 2009 ziek geworden, ik heb nog vijf jaar doorgewerkt en alles gedaan wat ik daarvoor ook deed. In 2014 ben ik echter onderuitgegaan en inmiddels ben ik 100% afgekeurd. Ik ben chronisch vermoeid, heb spier-/gewricht- en hoofdpijnklachten en concentratieproblemen. Op halve kracht en vol doorzettingsvermogen heb ik een productiviteit van vier uur per dag.” Hazelhof vervolgt: “Meer nog dan gezondheid streef ik naar happiness. De medische wetenschap is ver, maar op dit moment is er geen uitzicht op herstel en beter worden. Het verlies op materiële en vooral immateriële zaken is groot. Hoe groots de wereld ook is, mijn wereld is klein. Ik ben echter meer dan mijn ziekte.”

Vanuit zijn ervaring als Q-koortspatiënt heeft hij zich tot taak gesteld om zo veel mogelijk mensen te informeren over Q-koorts, de verschijnselen en preventie. Als vrijwilliger zet hij zich in voor Q-support en patiëntenvereniging Q-uestion. Als ik mensen met mijn verhaal bewust kan maken van de gevaren van Q-koorts, helpt mij dat verder,” aldus Paul Hazelhof.

Veel informatie via
www.q-koorts.nl
www.q-support.nl
www.stichtingquestion.nl

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in