Subsidies PHF voor opleiding instructeurs “schot in de roos”

Voorzitter Frits Schut van het Prins Hendrik Fonds (PHF) noemt het een schot in de roos. Het PHF is namelijk een tweejarig traject gestart om de opleiding tot instructeur Eerste Hulp voor noodlijdende verenigingen te subsidiëren. Inmiddels zijn 27 aanvragen gehonoreerd.

Het doel van het Prins Hendrik Fonds is het faciliteren en financieel ondersteunen van organisaties op het gebied van vrijwillige eerstehulpverlening en calamiteitenbestrijding door het verstrekken van subsidies. De afgelopen jaren zijn er projecten gesubsidieerd zoals bijvoorbeeld onderzoek van hulpverlening bij drenkelingen en jeugd EHBO op scholen. Al langere tijd was men op zoek naar meer structurele verbeteringen in de EHBO-wereld.

Steeds moeilijker
Frits Schut: ‘’EHBO-verenigingen constateren dat er een commercialisering onder instructeurs optreedt waardoor het voor de verenigingen steeds moeilijker wordt aan goed opgeleide en betaalbare docenten te komen. Het past in de doelstelling van het fonds om EHBO-verenigingen te faciliteren en financieel te ondersteunen door het verstrekken van subsidies voor de opleiding Instructeur Eerste Hulp.’’

St. Veronica De Goorn e.o.
Een van de verenigingen die een aanvraag heeft ingediend is St. Veronica De Goorn e.o. Ingrid van den Bosch, al 22 jaar voorzitter: ‘’We zijn met het Prins Hendrik Fonds in aanraking gekomen door een advertentie in het blad van de Nationale Bond. Aan het eind van de zomervakantie hoorden we dat we subsidie uit dit fonds zouden krijgen.’’

‘’We zijn hier heel blij mee aangezien de subsidie van de gemeente is gestopt. We waren al een tijdje op zoek naar een nieuwe instructeur want onze huidige instructeur is nu 72 jaar en wil langzaam gaan afbouwen. Een van onze leden had aangegeven graag deze opleiding te willen doen en nu kunnen wij hem deze kans geven. Zonder dit fonds zou het voor ons heel moeilijk zijn geweest. Nieuwe instructeurs zijn schaars en de kosten van een opleiding zijn hoog.’’

Voorwaarden
In het eerste jaar zijn er ongeveer 30 aanvragen binnengekomen bij het PHF. Na toetsing bleven er 27 over. Schut: ‘’In totaal is er een bedrag van € 25.000 per jaar beschikbaar voor deze subsidie. Een vereniging kan maximaal 70% van de kosten vergoed krijgen en dit zal in twee tranches worden uitgekeerd. De opleiding dient gevolgd te worden bij een opleidingsinstituut dat voldoet aan de voorwaarden van het PHF. De beoogde instructeur moet lid zijn van de aanvragende EHBO-vereniging en zich voor enkele jaren committeren tot het geven van de lessen.’’

De voorzitter voegt hier nog aan toe: ‘’We gaan dit twee jaar proberen waarna we zullen evalueren. Maar uit de reacties blijkt dat het zeker voorziet in een behoefte. In maart 2016 zullen we de volgende subsidieaanvragen behandelen. Deze exercitie komt de EHBO in Nederland ten goede en dat is nu precies waarvoor het Prins Hendrik Fonds is opgericht’’. Verenigingen moeten een subsidieaanvraag indienen bij:
secretariaat@nationalebond.nl
Voor informatie: www.prinshendrikfonds.nl

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in