Succesvolle samenwerking voor het Schuttersfeest “ZLF Schimmert” 16 juli 2023

Het jaarlijkse “Zuid-Limburgs Federatiefeest voor Schutterijen” is een gewaardeerde traditie in de regio, waar schutterijen uit Zuid-Limburg samenkomen om hun vaardigheden te tonen en te vieren. Ieder jaar mag één van de vijftig schutterijen in het zuiden het ZLF organiseren. Het is een hele eer voor een schutterij om dit evenement met 5500 bezoekers en deelnemers, te organiseren.
Zoiets vraagt natuurlijk ook, dat ervoor gezorgd wordt dat het evenement soepel verloopt en de veiligheid van deelnemers en publiek wordt gegarandeerd. Twee Limburgse buurdorp EHBO-verenigingen EHBO Schimmert en EHBO Spaubeek, bundelden hun krachten om een succesvolle samenwerking te vormen. Samen met een huisarts, SEH en IC-verpleegkundige en evenementen-medisch-inzetleider werd dit interessante evenement tot een EHBO-succes gemaakt!

De sleutel tot het succes van het “ZLF Schimmert” schuttersfeest lag in de effectieve samenwerking tussen EHBO-verenigingen. Door hun middelen, expertise en ervaring te combineren, ontstond een uitgebreid en goed georganiseerd EHBO-team dat snel kon reageren op medische noodsituaties tijdens het evenement.

Zo bracht EHBO Spaubeek haar kennis van het zorgplan in en de inzet van haar evenement EHBO-vrijwilligers. EHBO Schimmert bracht haar kennis in van lokale bijzonderheden, identificatie van schutterijfeest-risico’s , benodigde EHBO-materialen en tenten en de bepaling van ‘wie-waar-hoeveel’. Hoewel beide EHBO-verenigingen tot de kleinere EHBO-verenigingen gerekend mogen worden, werd door de samenvoeging van alle krachten een sterk en succesvol team gevormd dat prima in staat was om een evenement van deze omvang te verzorgen.

Planning en voorbereiding

Voorafgaand aan het evenement kwamen de twee EHBO-verenigingen samen om een gedetailleerd operationeel zorgplan op te stellen als onderdeel van het grotere veiligheidsplan. Dit omvatte het identificeren van risicogebieden, het toewijzen van teams aan de verschillende posten op het grote evenemententerrein en het communiceren tussen de posten en inzetleider en veiligheidsorganisatie. Gebaseerd op ervaringen bij andere ZLF feesten werd al vroeg besloten om een HAP huisartspost aan de rand van het terrein te plaatsen, waar huisarts, verpleger, twee EHBO’ers met vaardigheden om blaren te prikken, en met de inzetleider, samen de zorg-intensievere inzetten te behandelen. Tijdens de optocht en het defilé van schutterijen, exercitie wedstrijden en ‘böllkes-schieten’ met de buks werd een mix van vier vaste posten en twee mobiele teams opgezet die elkaar met portofoons aanstuurden. Doel van dit alles was de regionale zorginstanties maximaal te ontlasten van evenement zorgvragen.

Puntjes op de “i”

Twee dagen voor het evenement werd gezamenlijk een veldinspectie uitgevoerd met als doel om wat op papier stond te checken met de werkelijke situatie zoals op het terrein aanwezig. Met name de privacy afscherming/ongewenste inkijk van de EHBO-posten werd opgemerkt en waar nodig gecorrigeerd. Tevens werd een EHBO-tent op een logischere plek geplaatst.  

Statische teams en mobiele teams

Hoewel een schutterijfestijn een redelijk statisch gebeuren lijkt, is dat alles behalve het geval. In principe verplaatst het festijn zich een aantal keren per dag. Van feestlocatie, optocht door het dorp Schimmert, dan naar het exercitieterrein en vandaaruit naar schietwedstrijden en feestlocatie met eet-, drink- en afkoeltenten. De EHBO-posten organisatie moest rekening houden met deze dynamiek. Door een uitgekiend inzet- en verplaatsingsschema in combinatie met statische hulpposten, mobiele EHBO’ers (waarvan twee op de fiets!) en patrouillerende EHBO’ers werd ervoor gezorgd dat gedurende het hele festijn zicht op het welzijn van het publiek gehouden werd.

Oververhitting voorkomen

Door de historische kostuums van de schutters, schutterskoningen en schutterskoninginnen wisten we van te voren dat er een verhoogd risico kon zijn op oververhittingsgevallen. Door langs de optocht, drie mobiele EHBO-posten (waarvan een per fiets), te creëren en bij het defilé een post met een eigen (airco) ruimte en genoeg waterflesjes kon het risico beperkt worden voor het publiek en de schutters.

Hierdoor werd het aantal werkelijke overhittingsgevallen en onwelwordingen uiteindelijk beperkt tot twee die prima op de EHBO-post behandeld konden worden. Na controle op de HAP konden ze weer deelnemen aan de festiviteiten.
Verder werden er een vijftiental schaafwondjes behandeld, waarbij geconstateerd werd dat het kinderspeelkussen uiteindelijk de belangrijkste bron van kleine ongelukjes was. Door meer toezicht ter plekke door te schakelen met de veiligheidscoördinator, werd ook dit snel getackeld.

Conclusie

De succesvolle samenwerking van EHBO Schimmert en EHBO Spaubeek en de samenwerking met de voorzitter stuurgroep parkeer en veiligheid vanuit de schutterij, huisarts, verpleger en medisch inzetleider bleek het mogelijk om het ZLF Schimmert schuttersfeest veilig en goed georganiseerd te laten verlopen. Het is mogelijk gebleken dat ook kleinere EHBO-verenigingen, die hun krachten bundelen, in te zetten op een groter evenement, inclusief het schrijven en geaccordeerd krijgen van het zorgplan bij de GHOR en vergunningverleners. Door kennis, kunde en materialen te combineren en goed de risico’s in te schatten is het mogelijk een historisch, maar zeer dynamisch schutterijfeest te laten slagen!

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in