Terugblik ALV 2020

Op zaterdag 5 september 2020 werd de uitgestelde Algemene Ledenvergadering gehouden. Ondanks de Coronamaatregelen was de opkomst van 26 verenigingen hoog. In de zaal was voldoende ruimte aanwezig om de 1,5 m afstand te bewaren. De vergadering verliep in een prettige sfeer.

Tijdens de vergadering zijn de financiële stukken over 2019 goedgekeurd en hebben de aanwezige verenigingen aan het bestuur décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering heeft ingestemd om de contributie op hetzelfde niveau te handhaven.

Vervolgens kwam de voorgenomen fusie met EHBO Noord-Brabant en Limburg aan bod. De aanwezigen waren blij met deze ontwikkeling en stelden ook een aantal positief-kritische vragen. Er werd nog een aantal suggesties meegegeven aan het bestuur. Daar zat ook de suggestie bij om in de nieuwsbrief een oproep te doen aan leden om mee te helpen door bijvoorbeeld in een werkgroep plaats te nemen of het bestuur te adviseren. In een volgend nieuwsbericht vindt u deze oproep.

Op de vraag of het bestuur groen licht krijgt om door te gaan, volgde applaus vanuit de zaal. Het bestuur is blij met het gestelde vertrouwen en gaat graag verder met de fusieplannen. Op de vergadering is verder gesproken over Jeugd EHBO, communicatie aan verenigingen en er is een datum geprikt voor de volgende ledenvergadering. Noteer 29 mei 2021 alvast in de agenda.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in