Update Veldnorm Evenementenzorg

Eind 2021 is een update Veldnorm Evenementenzorg gestuurd. Diverse verenigingen werken al met deze normering bij het verlenen van Eerste Hulp bij evenementen.

Per 1 januari 2022 is deze Veldnorm definitief geworden.

De afgelopen twee jaren hebben in het teken gestaan van het coronavirus en waren er nagenoeg geen evenementen.

Daarom wordt er nog niet gehandhaafd op toepassing van de veldnorm.

Daarnaast hebben de evenementenzorgorganisaties Eerste Hulp [EZO-EH] de invoering van VNEZ nog niet volledig afgerond. Daarbij zullen ook nog niet alle evenementenzorgverleners volledig zijn opgeleid. De projectgroep is in het eerste kwartaal van 2022 voornemens om een aantal sessies te gaan organiseren om vragen die er leven te beantwoorden en om organisaties te ondersteunen bij het toepassen van de VNEZ. Deze vragen zullen op de website van Evenementenzorg worden gepubliceerd.

Vanuit de Nationale Bond zijn we voornemens om in het laatste kwartaal op afdelingsniveau [regio’s] trainingen te gaan verzorgen voor hulpverlening bij evenementen. Daarnaast zal op de website de informatie worden aangepast.

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd [IGJ] gaat een pilot-toezichtproject starten naar de kwaliteit van evenementenzorg. Hiervoor heeft de inspectie een toetsingskader opgesteld, na overleg met verschillende partijen, waaronder de werkgroep van de Veldnorm.

De inspectie vindt het belangrijk dat burgers kunnen rekenen op goede zorg wanneer zij die nodig hebben tijdens een evenement.

Zijn er vragen, wend je tot de bestuurders van je koepel.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in