Vallen, steeds vaker met dodelijke afloop

De laatste twintig jaar is het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van een valpartij flink toegenomen. Oorzaken van vallen kunnen bijvoorbeeld zijn evenwichtsstoornissen, duizeligheid, artrose, valangst, slecht zien, een beroerte, bepaald medicijngebruik, voetproblemen.

“In 2016 kregen 5077 inwoners van Nederland een dodelijk ongeval. Van hen overleden 3884 als gevolg van een dodelijke val. Dit zijn gemiddeld 10,6 fatale vallen per dag. Er overleden veel minder mensen door een vervoersongeval (656), door vergiftiging (186) of door verdrinking (86). Er overleden dus bijna zes keer zoveel mensen door een val als in het verkeer.  Rekening houdend met de veranderende samenstelling van de bevolking naar leeftijd is het sterftecijfer door accidentele val tot 1998 trendmatig gedaald, vooral voor vrouwen. Daarna ging de sterfte geleidelijk omhoog. De laatste vijf jaar is zowel bij mannen als vrouwen het aantal dodelijke vallen met bijna 40 procent gestegen. De toename van het aantal slachtoffers door dodelijke vallen komt dus niet alleen door de vergrijzing.”

Het CBS schrijft verder dat bij hoogbejaarden de meeste dodelijke valpartijen voorkomen, vanaf 80 jaar en ouder en met een aanzienlijke stijging bij mensen vanaf 90 jaar en ouder.

De meeste valpartijen kunnen worden voorkomen. Er zijn diverse initiatieven op het gebied van valpreventie bij ouderen. Diverse trainingen, downloadbare folders, interventies en bruikbare tips zijn onder andere te vinden op:

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in