Veldnorm evenementenzorg

In de nieuwsbrief van de Projectgroep Veldnorm Evenementenzorg wordt het volgende aangegeven: “De coronacrisis is voor iedereen een bijzondere tijd. Door het eerdere verbod op evenementen hebben veel evenementenzorgorganisaties (EZO’s) hun activiteiten niet of nauwelijks kunnen uitvoeren of hebben zij bijvoorbeeld zorginstellingen ondersteund om de coronacrisis het hoofd te bieden. Sommige EZO’s bevinden zich door het gebrek aan inkomsten in de financiële problemen.
Dit betekent ook dat veel EZO’s niet in de gelegenheid zijn geweest om zich bezig te houden met de implementatie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Dit is reden voor de projectgroep om de evaluatie- en implementatieperiode met 1 jaar te verlengen. De VNEZ zal definitief worden op 1 januari 2022. In 2021 zal de VNEZ geëvalueerd worden, evaluatiepunten worden meegenomen versie 2 die ook op 1 januari 2022 gepubliceerd zal worden.”
Tijdens de ALV is afgesproken dat de Nationale Bond een brief stuurt om te vragen om de invoering met een jaar uit te stellen. Reden is zoals eigenlijk ook aangegeven door de projectgroep dat er nauwelijks evenementen zijn geweest en een evaluatie dus niet heeft kunnen plaatsvinden. Tweede reden is dat verenigingen als gevolg van Corona nauwelijks gelegenheid hebben gehad om hun vrijwilligers voldoende op te leiden.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in