Verzekeringen

Een telkens terugkerende vraag tijdens de vele regio vergaderingen is op welke wijze een EHBO- vereniging een compleet en dekkend verzekering pakket kan afsluiten.
Ons bestuurslid Fred Vroomen heeft dit geanalyseerd en de volgende bevindingen met ons gedeeld.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat iedere EHBO-vereniging geadviseerd wordt om een aansprakelijkheid verzekering uit het NBvE/AON cafetaria-model af te sluiten voor alle leden van uw vereniging. Indien u uw EHBO-vrijwilligers een vergoeding geeft, bijvoorbeeld bij het assisteren bij evenementen, is het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering nadrukkelijk het advies, omdat zowel de VNG-verzekering alsook de Oranje Kruis verzekering in dat geval niet uitkeren.

Uitsluitend als er sprake is van vrijwillige inzet, zonder vergoeding en zonder werkgever/opdrachtgever relatie zijn de VNG-polissen c.q. de Oranje Kruis polis aanvullend op de eigen verzekeringen van uw leden. Met andere woorden: deze polissen zijn puur te beschouwen als aanvullend en niet als hoofdpolis! Deze polissen dekken situaties van vrijwilligers die anderszins niet te verzekeren zijn.

Inzake vrijwilligersverzekeringen blijkt dat gemeenten drie mogelijkheden hebben:

1) de zogenoemde VNG-polis voor hun verenigingen en hun vrijwilligers;
2) gebruikmaken van de polis vrijwilligersnetwerk.nl;
3) geen enkele voorzieningen voor hun vrijwilligers en verenigingen.

Het is dus altijd raadzaam om zorgvuldig te checken of en welk arrangement uw gemeente heeft afgesloten voor uw vereniging.

Zowel de VNG-polis en de polis vrijwilligersnetwerk dekken de volgende zaken aanvullend af:
– Collectieve ongevallenverzekering;
– Persoonlijke eigendommen;
– Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
– Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/organisaties;
– Bestuurdersaansprakelijkheid;
– Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers;
– Rechtsbijstand.

Wel is er altijd sprake van uitkeringslimieten en het maximaal aantal gebeurtenissen in een gemeente die gedekt worden.

Tip: Het blijft daarom raadzaam om via het cafetaria-model van de Nationale Bond voor EHBO in samenwerking met AON-verzekeringen een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De kosten voor zo’n aansprakelijkheidsverzekering zijn relatief laag (voor een vereniging van 20 personen 25 euro per jaar).
Let op: deze vrijwilligersverzekering dekt geen inboedel of opstalschade. Die zult u als vereniging altijd moeten bijverzekeren. Het cafetaria model AON biedt hiervoor mogelijkheden tegen gereduceerde prijzen. Raadpleeg de website van de Nationale Bond voor EHBO hiervoor.

Noot: omdat EHBO-verenigingen vaker hun materialen van en naar evenementen moeten verplaatsen is het raadzaam om in plaats van een inboedelverzekering een transportverzekering af te sluiten. Deze transportverzekering dekt namelijk zowel transport, stalling op evenementen en ook de materialen in uw opslag af. Neem voor de precieze huidige voorwaarden altijd even contact op met AON. Mailadres en telefoonnummer AON vindt u op de website van de Nationale Bond voor EHBO.

Tip: Treedt u op als EvenenemtenZorgOrganisatie bij een evenement neem dan altijd vooraf even contact op met Centraal Beheer/VNG polis of het vrijwilligersnetwerk om te checken of alle vrijwilligers (EHBO’ers maar ook de professionals ‘verpleegkundigen; artsen’) die u inschakelt afdoende verzekerd zijn via uw normale aansprakelijkheidsverzekering.  
Indien er sprake is van vergoeding van vrijwilligers in geld of natura dan moet meestal een zgn. bedrijfsaansprakelijkheid verzekering afgesloten worden. Ook dan kunt u bij onze partner AON aantrekkelijke kortingen bedingen omdat u lid bent van de Nationale Bond voor EHBO!

Nadere informatie treft u aan op deze AON-website voor EHBO’ers: https://zakelijk.aonverzekeringen.nl/partners/knv-ehbo/verzekeringen/

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in