Voortgang van de fusie – juni 2021

Voortgang van de fusie
Onderstaande tekst is opgesteld door EHBO Limburg en wordt gezamenlijk door de drie koepelorganisaties gedeeld, te weten EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond.
Het komt uit nieuwsbrief 6 van juni 2021.

De vakanties lopen per regio ten einde. Voor de drie koepelorganisaties, te weten EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond, was dit een reden om de draad met betrekking tot de fusiebesprekingen weer op te pakken door middel van een fysieke vergadering. Deze vergadering werd gehouden op zaterdag 28 augustus te Waalre.
Een en ander wil niet zeggen dat er in de tussentijd niets is gebeurd. De afzonderlijke koepels hebben hun Algemene ledenvergaderingen gehouden en advies gevraagd met betrekking tot deze fusie.
 
In de drie ALV’s is naar voren gekomen dat de leden positief staan tegenover de besprekingen en deze voortgezet mogen worden, teneinde deze fusie te realiseren met als kanttekening dat de afzonderlijke EHBO verenigingen tussentijdse informatie over de besprekingen verwachten.
 
Er is door de verschillende werkgroepen, die werken aan diverse onderwerpen met betrekking tot deze fusie, hard gewerkt en er zijn daarin stappen gemaakt.
Deze stappen zullen wij delen zodra een werkgroep wordt afgesloten.
 
Zo willen wij voldoen aan de wens van informatieverstrekking.
 
Wij verwachten de eerste werkgroepen op 9 oktober, wanneer de volgende gezamenlijke vergadering wordt gehouden, af te sluiten.
 
Hieronder, om het geheugen op te frissen, de verschillende werkgroepen:
 
WG 1 – Statuten, HR, nieuwe naam en logo (lopend)
WG 2 – Invullen van bestuurvacatures
WG 3 – Financiën
WG 4 – Onderscheidingen (lopend)
WG 5 – Verzekeringen (lopend)
WG 6 – Inhoud – stukken voor de ALV – beleidsplan
 
In elke werkgroep zit minstens één vertegenwoordiger namens iedere organisatie.
 
Ook is in de ALV’s aangegeven dat de nieuwe organisatie een oude maar herkenbare naam zal gaan gebruiken, te weten de Nationale Bond. Een vernieuwd logo wordt te zijner tijd gepresenteerd. Het gebruik van deze naam heeft diverse praktische, financiële en juridische voordelen.
 
Wbtr (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
Het blijkt dat hierover nog veel vragen zijn en deze binnenkomen bij de diverse secretariaten.
 
Hierbij willen wij u er op attenderen dat het voor de afzonderlijke EHBO-verenigingen op dit moment niet nodig is om direct de statuten bij de notaris te laten wijzigen of aanpassingen te doen. Er is een overgangstermijn van vijf jaar. De fusiebond (Nationale Bond) heeft hierover contact met een notaris. Deze zal hierover een advies uitbrengen hoe een en ander aangepakt kan worden. Ook hierover zullen wij u verder informeren. Kortom: contact met een notaris om te voldoen aan de Wbtr is op dit moment NIET nodig. Op de site staat meer informatie over de Wbtr.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in