Vooruitblik Algemene Ledenvergadering Nationale Bond voor EHBO 20 mei De Bilt

Op 20 mei zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Nationale Bond voor EHBO plaatsvinden.
Naast de formelere agendapunten (jaarverslagen; contributievaststelling; kascontrole) zal het meerjarenplan 2024-2027 worden besproken en vastgesteld. Het meerjarenplan legt de richting vast waarin de Nationale Bond zich gaat bewegen om dé belangenbehartiger te zijn met betrekking tot EHBO en parallel daaraan het belang van EHBO voor de samenleving meer nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij het bredere publiek.

Daarnaast gaan we met elkaar in discussie wat de EHBO-verenigingen van de Nationale Bond verwachten en hoe we elkaar kunnen ondersteunen om van de missie een succes te maken. Een belangrijk onderwerp daarbij is hoe we de communicatie naar buiten én naar binnen de vereniging krachtig en doelgericht kunnen maken. Een van de ideeën is om een werkgroep ‘communicatie’ in te stellen die aan de slag gaat met de ontwikkeling van sociale media, de nieuwsbrief en het oud-vertrouwde EHBO Magazine. Omdat de bond volgend jaar 75 jaar bestaat, zal de vergadering een werkgroep ‘jubileum’ instellen.

Omdat de NBvE ook actief met het opleidingsbeleid aan de slag is, zal worden gevraagd deel te nemen aan een werkgroep “opleidingen” waarin we zowel jeugdopleiding maar ook de opleiding van volwassenen gaan bespreken en bij de tijd brengen. We hopen op deelname van instructeurs, leraren en docenten!

Al met al een Algemene Ledenvergadering die de NBvE-koers voor de komende jaren gaat bepalen.
Een ALV die u niet wil missen! Vooral omdat bij de aansluitende lunch ruimschoots gelegenheid is elkaar te ontmoeten en begroeten. Van harte aanbevolen!

U wordt om 10.00 uur verwacht in Hotel Van der Valk, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Parkeren op het parkeerterrein van Hotel Van der Valk.

Een convocatie met bijlagen zal in het weekend van 21 april aan de secretarissen van de aangesloten EHBO-verenigingen worden toegezonden.

Heeft u een agendapunt van landelijk belang? Aansluiten bij een van de werkgroepen in oprichting? Meld het vóór 10 mei bij het secretariaat@nationalebond.nl.

Het boek Evenementenzorg is tegen gereduceerd tarief, EURO 24,26, bij de Bond te koop. Het is een dik (300 pagina’s) en zwaar boek. Hierdoor zijn de verzendkosten relatief hoog. Er komt daardoor minimaal nog 25% bij.

Verenigingen die naar de Algemene ledenvergadering op 20 mei 2023 komen, kunnen de bestelling van het boek daar ophalen zonder verzendkosten.

 De voorwaarden zijn als volgt:

 Het boek, met aantal,  wordt vóór 10 mei besteld in de webshop van de Nationale Bond. Zie website.

  1. In het veld Bestelnotities wordt vermeld: WORDT OPGEHAALD OP DE ALV 20-5-2023.
  2. Er dient van te voren betaald te zijn.
  3. Indien het boek niet op de ALV opgehaald wordt, worden alsnog administratie en verzendkosten in rekening gebracht.
Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in