“We zijn altijd op zoek naar nieuw bloed”

EHBO: werk aan de winkel!

Het vrijwilligersseizoen barst weer los en overal in het land staan vrijwilligers in de startblokken om aan hun activiteiten te beginnen. Soms geeft een jubileum daar een bijzonder tintje aan. Dat geldt dit jaar bijvoorbeeld voor de EHBO-verenigingen in Delft, Posterholt en Wageningen. Hoewel er grote verschillen zijn, kampen ze alle drie met problemen die komende jubilea in de weg kunnen staan.

Opmerkelijk is dat de verenigingen uit zowel Wageningen als Delft destijds werden opgericht als Rooms Katholieke EHBO. Deze uitgangspunten zijn binnen de verenigingen nu vooral een bron van grapjes. Henk Käyser: “Een van onze kaderinstructeurs vraagt wel eens of er een Roomse of een Protestantse pleister op moet zitten.” De reden van oprichting voor EHBO Posterholt was meer praktisch. Mart Simons: “Na de oorlogsjaren wilde men bij ongelukken niet meer afhankelijk zijn van hulpverlening die niet snel ter plaatse kon zijn.”

Evenementen
Alle verenigingen wordt regelmatig gevraagd om een EHBO-post te bemannen op evenementen. Bij de universiteitssteden zijn dit vooral sportevenementen van studenten.
Ans Lijftogt: “Dit varieert van wandeltochten tot rugbywedstrijden. Bij de eerste gaat het over blaren of een verzwikte enkel maar bij rugby moet nog regelmatig de ambulance erbij komen. De ruige sporten leveren vaak ook komische situaties op. Zo kregen we bij rugby een wond te behandelen waar een pleister op moest. We hadden daar alleen een kinderpleister voor. De stoere vent liet zich niet kisten en heeft de hele dag met beertjes op zijn arm gelopen.”

Mart Simons voelt een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het leveren van EHBO’ers: “Het verzorgen van EHBO hoort bij de vergunningsaanvraag wanneer een evenement wordt georganiseerd. In de zomermaanden zijn er naast braderieën en optochten veel sportieve activiteiten. Met pijn in mijn hart heb ik in juni voor het eerst geen mensen kunnen leveren voor een evenement. Wij zijn er toch om de gemeenschap te dienen.”

Imago
Dat brengt ons op de manier waarop tegen EHBO aangekeken wordt. De Delftse voorzitter: “EHBO heeft zich al vaak bewezen. Naar mijn mening zouden de meeste mensen graag in het bezit zijn van het EHBO-diploma. Daar moet men dan wel de twaalf lesavonden voor bijwonen. Niet iedereen heeft daar zin in want vrije tijd is voor mensen een groot goed.” Ook een mentaliteitsverandering wordt door Henk Käyser bemerkt: “Mensen kijken vaak de andere kant op als er wat gebeurt. Het alarmnummer is snel gebeld – dat wel – maar het daadwerkelijk op de knieën gaan zitten bij iemand die hulp nodig heeft, is een tweede.”

Mart Simons constateert dat er veel waardering is voor EHBO-inzet. “Bij een van de regionale marathons kreeg iemand een herseninfarct. De echtgenote van het slachtoffer heeft ons achteraf bedankt voor de manier waarop we tot actie zijn overgegaan en ook tot steun zijn geweest voor familie en kennissen. Dat gaf ons een geweldige boost. Wij ondervinden eigenlijk alleen waardering en dankbaarheid.”

BHV en EHBO
De invoering van de verplichting voor bedrijven om een Bedrijfshulpverlener (BHV) te hebben, heeft veel schade aangericht onder het ledenaantal van de verenigingen. Een BHV-opleiding is doorgaans korter en kan onder werktijd worden gedaan. “Voor het blussen van kleine branden en eventueel ontruimen van panden is dat prima, maar de kennis van de eerste hulp bij persoonlijke ongelukken is beperkt. Bij bloed op de werkvloer roept men toch heel bewust de EHBO’er erbij”, aldus Henk Käyser.

De belangstelling voor EHBO aan kinderen is flink toegenomen. Mensen staan echter niet meer te trappelen om aan de reguliere EHBO-opleiding te beginnen, dat merken alle drie de verenigingen. Elk jaar moet er afgewogen worden of er met een kleine groep gegadigden wordt gestart. “We streven naar een kostendekkende cursus, maar dat is helaas niet altijd haalbaar”, aldus Lian Sonntag. Ook de doorstroom binnen de besturen laat te wensen over. Alle verenigingen moeten tot hun spijt concluderen dat het verenigingsleven niet echt meer leeft maar dat men steeds meer wordt gezien als opleidingsinstituut.

E-learning
Ook in de EHBO-wereld heeft e-learning zijn intrede gedaan. Toch heeft geen van de drie EHBO-verenigingen deze kans aangegrepen. Petra van der Meijde: “Naar onze mening werkt dit alleen voor iemand die veel zelfstudie kan opbrengen. Vervolgens moet je een vereniging zoeken om de praktijk te oefenen. Daarvoor heb je een aantal cursisten nodig. We hebben er geen vraag naar gehad.” Henk Käyser voegt er aan toe: “We hebben het wel geprobeerd, maar EHBO is vooral een doe-vak en geen theorie-vak.”

Het cursusseizoen loopt voor de EHBO-verenigingen van september tot en met april. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt rond de vijftig. Daarentegen mogen Delft en Wageningen ook veel studenten verwelkomen. Simons: “De lessen waar we het meeste van leren en positieve reacties op krijgen, zijn de lessen waarbij we LOTUS’en kunnen inschakelen. Wij maken daar dan ook graag gebruik van.”

Vergoeding
Mart Simons vat het samen: “Alles is gebaseerd op onze leden. Onze hulpverleners bemannen de EHBO-posten tijdens diverse evenementen De vergoeding die wij hiervoor krijgen, gebruiken we om daarmee de contributiekosten voor leden te beperken. Tijdens de slotavond van het cursusseizoen wordt er altijd iets speciaals voor de leden georganiseerd in het kader van EHBO, maar het belangrijkste van deze avond is dat we altijd afsluiten met een hapje en drankje. Wij vinden het belangrijk om onze leden daarmee te bedanken voor hun inzet.” Ook Delft en Wageningen werken met een korting op de contributie. “Vanwege het 50-jarig jubileum zal er bij Sint Jan in september een symposium worden gehouden, afgesloten met een receptie”, aldus Petra van der Meijde.

Gunstige omstandigheden
Tot slot wil voorzitter (en oud-kaderinstructeur) Henk Käyser nog kwijt dat er bij de huidige EHBO-opleiding te veel wordt uitgegaan van zogenaamde gunstige omstandigheden: “Zo heb ik iemand in een trappenhuis in Schiphol gereanimeerd, met goede afloop. Maar niet overal kan een ambulance binnen 7 minuten aanwezig zijn zoals daar. Wachten op de professionele hulpverlener duurt altijd lang maar samen met een EHBO’er kan dat een groot verschil maken!”

Delft Een van de oudste EHBO-verenigingen is Sint Bernardus in Delft. Sinds de oprichting in 1927 is het ledenaantal inmiddels gegroeid naar ongeveer 100 leden. De huidige voorzitter is Henk Käyser.
Posterholt Een van de vier EHBO-verenigingen in de Limburgse gemeente Roerdalen is gevestigd in Posterholt. Opgericht enkele jaren na de oorlog, viert de vereniging dit jaar haar 60-jarig jubileum. De vereniging heeft 47 leden. Het bestuur telt vijf leden met Mart Simons als voorzitter en Lian Sonntag als secretaris.
Wageningen In september bestaat EHBO-vereniging Sint Jan uit Wageningen 50 jaar. Voorzitter Petra van der Meijde en secretaris Ans Lijftogt maken deel uit van een vijfkoppig bestuur. De vereniging bestaat uit 85 leden.
Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in