Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Wbtr)

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet bestuur en toezicht voor N.V’s en B.V’s.
Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt deze regelgeving ook van toepassing verklaard op andere rechtspersonen, namelijk de stichting, vereniging onderlinge waarborgmaatschappij en coöperaties.


Het Wetsvoorstel (WBTR) is op 28 januari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. Op 10 november 2020 heeft ook de Eerste Kamer dit wetsvoorstel aangenomen. Deze wet treedt op 1 juli 2021 in werking. Deze Wet heeft ook consequenties voor de EHBO-verenigingen.
Ze bevat onder andere regelgeving voor:
1.            meervoudig stemrecht;
2.            regeling over tegenstrijdig belang;
3.            regeling over belet en ontsteltenis van bestuursleden;
4.            aansprakelijkheid van bestuurders.

De statuten en mogelijk het huishoudelijk reglement van alle rechtspersonen zullen aangepast moeten worden. Deze Wet verplicht rechtspersonen niet om direct hun statuten aan te passen en deze regelingen daarin te verwerken. Als de statuten gewijzigd worden moeten deze regelingen daarin wel worden opgenomen.
De Nationale Bond komt binnenkort met een handreiking Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in