Category Archive: Boek

 1. EHBO ‘Leren & Doen’:  EHBO bij zwangere vrouwen nader beschouwd!

  Leave a Comment

  Het artikel over ‘EHBO bij zwangere vrouwen’ in de april 2023 uitgave van het EHBO Magazine heeft kritische vragen opgeroepen bij lezers. Deze werden snel en direct gemeld bij het secretariaat@nationalebond.nl.

  Wie het artikel leest, kan bij de tekstinterpretatie abusievelijk en onbedoeld de indruk krijgen dat ook bij zwangere vrouwen toch ‘buikstoten’ gegeven mogen worden bij verslikking/obstructie van het luchtkanaal.
  Uiteraard is dit ongewenst: buikstoten kunnen moeder en kind bij zwangerschap schade toebrengen.
  In het artikel wordt bedoeld dat overgegaan moet worden op borststoten op het onderste/midden deel van de borstkast.

  Wat zeggen de handboeken?
  Als we het handboek Leren & Doen blz. 84 erop naslaan is het antwoord duidelijk:
  “Als buikstoten onmogelijk zijn, bijvoorbeeld door een te grote buikomvang bij overgewicht of door zwangerschap vanaf 20 weken, worden borststoten gegeven. Zorg dat het slachtoffer tegen een muur staat, in een stoel zit of op de grond ligt ter ondersteuning.”   

  Noot: bij een zwangere die op haar rug ligt op de grond, drukt het gewicht van de baarmoeder en baby de onderste holle ader dicht, waardoor benauwdheid kan optreden. Door simpelweg grondligging te vermijden óf een door een opgevouwen deken onder de rechterflank en heup te leggen, waardoor het slachtoffer iets naar links kantelt, wordt de terugvloed van het bloed naar het hart bevorderd.

  Het kersvers gepubliceerde handboek Evenementenzorg blz 159 is nog iets specifieker:
  “Buikstoten (Heimlich manoeuvre) zijn bij een zwangere vrouw in de laatste maanden van de zwangerschap niet goed toepasbaar, omdat de zwangere baarmoeder met het kind in de weg zit. Bij het uitvoeren van de buikstoten kunnen ernstige inwendige verwondingen ontstaan bij de zwangere vrouw en het ongeboren kind. Wanneer een zwangere vrouw als gevolg van verslikking een volledige luchtweg belemmering heeft, niet kan praten of hoesten en 5 rugslagen geen effect hebben, dan wordt een alternatieve methode uitgevoerd. Plaats een vuist op de onderste helft van het borstbeen waar de ribben samenkomen. Plaats de andere hand op de vuist en omsluit de borstkas. Geef vervolgens vijf borststoten en wissel deze af met 5 slagen tussen de schouderbladen. Indien de zorgvrager het bewustzijn verliest moet reanimatie worden gestart.”

  Belrondje ‘instructeurs’
  Uiteraard peilden we ook de mening van enkele instructeurs. Zij zijn van mening dat het voor een EHBO’er zonder medische ervaring moeilijk is om exact de onderste helft van het borstbeen waar de ribben bijeenkomen, te bepalen. Voor een meer ervaren relevant medisch onderlegd persoon zou dat wél moeten kunnen.

  Slotsom
  De slotsom is dat voor het overgrote deel van de EHBO’ers (met geen of minder medische ervaring) het advies luidt om het slachtoffer tegen een muur of op een stoel te plaatsen (en alleen als het niet anders kan op de grond. Vervolgens de ene hand net onder het midden van het borstbeen te plaatsen en samen met de andere hand de vijf stootbewegingen op de borstkas uit te voeren, gevolgd door 5 schouderbladslagen en dit herhalen. Alleen EHBO’ers met medisch relevante kennis en/of ervaring met zwangeren zoeken het onderste gedeelte van het borstbeen op waar de ribben samenkomen op en voeren daar de stootbewegingen uit inclusief schouderbladslagen. In alle gevallen geldt het devies: geen druk op enig buikdeel uitvoeren, blijf weg van de buik.

  Uiteraard zijn we als redactieteam heel blij met de kritische geluiden en meldingen via secretariaat@ehbonationalebond.nl. Het laat zien dat het EHBO Magazine goed gelezen wordt en dat teksten, die niet helemaal duidelijk zijn of mogelijk tot verkeerde interpretatie leiden, bij de redactie gemeld worden. Vervolgens gaan we dan samen een verbeterslag maken. Er valt altijd iets te leren.

 2. Het Leerboek Evenementenzorg is verkrijgbaar in de Webshop!

  Leave a Comment

  Het lang verwachte Leerboek Evenementenzorg is inmiddels verschenen en tegen korting voor leden beschikbaar in de webshop van de Nationale Bond. U bestelt eenvoudig via deze link.

  In Nederland worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd, zoals festivals, sportevenementen, Koningsdag en nog veel meer. Hiervoor is de inzet van zowel eerstehulpverleners als van zorgprofessionals vereist. Sinds 2022 is de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) van kracht om de zorgverlening op een evenement in goede banen te leiden. Evenementenzorg is de nieuwe uitgave voor eerstehulpverleners (Evenementen EH) en zorgprofessionals (Basiszorg) die actief zijn op evenementen en aan de Veldnorm Evenementenzorg willen voldoen.

  Aan de hand van de ABCDE-benadering en de principes van crew resource management (CRM) worden optimale zorgverlening en effectieve samenwerking aangeleerd. Evenementenzorg is een zeer rijk en compleet boek voor de eerstehulpverlener en voor de zorgprofessional, voor iedereen die met evenementenzorg te maken krijgt.
  Het is een handzaam boek met veel informatie en kan als verdieping of handleiding gebruikt worden door alle zorgverleners, evenementenzorgorganisaties en organisatoren van evenementen. Het dient ook als opleidingsboek voor eerste hulp op evenementen.

  Het boek is geschreven door de bekende auteurs Pim de Ruiter en Hans de Pols van het Leerboek ‘Leren & Doen’.

 3. Het Leerboek ‘EHBO Leren en Doen’ met ledenkorting verkrijgbaar!

  Leave a Comment

  Het uitermate populaire Leerboek ‘EHBO Leren en Doen’ is met ledenkorting in de webshop Nationale Bond verkrijgbaar.

  Voor leden kost de derde druk 20,36 Euro (exclusief verzendkosten). Onze webshoppartner ‘Medicall Life Support’ verzorgt de verzending.

  Het Leerboek volgt de meest recente exameneisen van het Oranje Kruis en is voorzien van veel foto materiaal en goed leesbare instructies. Uiteraard is er ook een docenten-CD beschikbaar voor de instructeurs.

 4. Het Leerboek Evenementenzorg binnenkort verkrijgbaar!

  Leave a Comment

  In Nederland worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd, zoals festivals, sportevenementen, Koningsdag en nog veel meer. Hiervoor is de inzet van zowel eerstehulpverleners als van zorgprofessionals vereist. Sinds 2022 is de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) van kracht om de zorgverlening op een evenement in goede banen te leiden. Evenementenzorg is de nieuwe uitgave voor eerstehulpverleners (Evenementen EH) en zorgprofessionals (Basiszorg) die actief zijn op evenementen en aan de Veldnorm Evenementenzorg willen voldoen.

  Aan de hand van de ABCDE-benadering en de principes van crew resource management (CRM) worden optimale zorgverlening en effectieve samenwerking aangeleerd. Evenementenzorg is een zeer rijk en compleet boek voor de eerstehulpverlener en voor de zorgprofessional, voor iedereen die met evenementenzorg te maken krijgt. Het is een handzaam boek met veel informatie en kan als verdieping of handleiding gebruikt worden door alle zorgverleners, evenementenzorgorganisaties en organisatoren van evenementen. Het dient ook als opleidingsboek voor eerste hulp op evenementen. Het boek is vanaf eind maart leverbaar en kan vanaf dat moment via de webshop van de Nationale Bond voor EHBO besteld worden.

 5. Nieuw lesboek Evenementenzorg binnenkort beschikbaar

  Leave a Comment

  In Nederland worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd, zoal festivals, sportevenementen, Koningsdag en nog veel meer. Hiervoor is de inzet van zowel eerstehulpverleners als van zorgprofessionals vereist. Sinds 2022 is de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) van kracht om de zorgverlening op een evenement in goede banen te leiden.

  Evenementenzorg is de nieuwe uitgave voor eerstehulpverleners (Evenementen EH) en zorgprofessionals (Basiszorg) die actief zijn op evenementen en aan de Veldnorm Evenementenzorg willen voldoen. Aan de hand van de ABCDE-benadering en de principes van crew resource management (CRM) worden optimale zorgverlening en effectieve samenwerking aangeleerd.

  Evenementenzorg is een zeer rijk en compleet boek voor de eerstehulpverlener en voor de zorgprofessional, voor iedereen die met evenementenzorg te maken krijgt.

  Het is een handzaam boek met veel informatie en kan als verdieping of handleiding gebruikt worden door alle zorgverleners, evenementenzorgorganisaties en organisatoren van evenementen. Het dient ook als opleidingsboek voor eerste hulp op evenementen.

  Het boek is vanaf eind maart leverbaar en nu al via onze Webshop te bestellen.

 6. Het lesboek ‘EHBO Leren & Doen’ tegen ledenprijs verkrijgbaar!

  Leave a Comment

  Bij het secretariaat wordt regelmatig navraag gedaan met betrekking tot het nog te verschijnen boek ‘Evenementenzorg – Eerste Hulp en Basiszorg’.  We zijn door de auteurs geïnformeerd dat het boek op dit moment bij de drukker ligt en begin april 2023 verkrijgbaar zal zijn. We houden u via onze informatiekanalen op de hoogte. Het boek is net als het lesboek ‘EHBO Leren en Doen’ tegen een ledenprijs verkrijgbaar in onze webshop. De webshop vind je hier: https://ehbonationalebond.nl/webshop

 7. EHBO op school

  Leave a Comment

  Op initiatief van het Nederlandse Rode Kruis is een petitie aangeboden om EHBO-lessen aan te bieden aan leerlingen vanaf 14 jaar op middelbare scholen. De Nationale Bond omarmt dat initiatief omdat het belangrijk is dat er veel meer EHBO-kennis is in Nederland. Zoals het er nu naar uitziet kunnen scholen vanaf komend schooljaar uit een keuzemenu kiezen om EHBO aan te bieden en wordt daarvoor ook door het rijk geld beschikbaar gesteld.

  Kijk hier voor een aangesloten EHBO-vereniging bij uw middelbare school in de buurt of hier voor het cursusaanbod.

 8. Nieuwe Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp gepubliceerd

  Leave a Comment

  Op donderdag 17 juni zijn de nieuwe Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021 gepubliceerd. De nieuwe richtlijnen zijn gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijkexpertise. Belangrijke wijzigingen zijn een aangepaste reanimatietechniek voor baby’s, de toevoeging van mentale eerste hulp en aangescherpte aanwijzingen voor alarmering van medische hulp. (bron: reanimatieraad.nl)

  www.reanimatieraad.nl/nieuws/nieuwe-nederlandse-richtlijnen-eerste-hulp-gepubliceerd

 9. 3e druk EHBO leren & doen

  Leave a Comment

  Vlak voor de zomer is hard gewerkt aan de derde druk van ‘EHBO leren & doen’. Het boek voldoet vanzelfsprekend aan de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021 en is daarmee geschikt om op te leiden voor Het Oranje Kruis diploma.

  De opzet van het boek is niet veranderd. Het boek is in een fris nieuw jasje gestoken met een nieuwe indeling en deels ook nieuwe foto’s en situaties. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd (Eerste hulp op reis en eerste hulp tijdens bijzondere omstandigheden). Bestaande hoofdstukken zijn aangepast.

  Bestel het boek hier: EHBO Leren & Doen 3e druk (alleen leden)

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in