Category Archive: Corona

 1. Corona: update 6 november

  Leave a Comment

  Het bestuur krijgt regelmatig vragen van EHBO-verenigingen hoe zij om moeten gaan met het Coronatoegangsbewijs. De Nationale Bond volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM en het Oranje Kruis.

  Dat betekent dat het vragen om een Coronatoegangsbewijs afhankelijk is van de accommodatie waar les wordt gegeven of een activiteit gehouden. Voor leslocaties in een horecagelegenheid zijn de regels van de horeca leidend. Dat betekent daarom dat de EHBO-vereniging een Coronatoegangsbewijs (CTB) zal moeten checken. Een lid van de vereniging die geen geldig toegangsbewijs kan overleggen zal in die situatie niet kunnen deelnemen aan de les of activiteit van de vereniging.

  Als er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een klaslokaal in een school. Dan gelden de regels van dat gebouw. Op dit moment moet een mondkapje worden gedragen in de publieke ruimtes en mag het mondkapje worden afgezet als een lid is gaan zitten. Een toegangsbewijs is in dat geval niet nodig.

  Zie voor de laatste maatregelen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen

 2. Financiële situatie van verenigingen

  Leave a Comment

  Vanaf oktober 2020 heeft op de website van de Nationale Bond een poll gestaan. Verenigingen konden aangeven of zij vreesden in de financiële problemen te komen als gevolg van Corona. Helaas gaf 27 procent van de respondenten aan dat zij inderdaad problemen verwachten. Voor 30 procent was dat nog niet het geval en 42 procent gaf aan geen financiële problemen te verwachten. De poll is inmiddels gesloten. Het lijkt het bestuur goed om inzicht te krijgen in de situatie bij verenigingen. Vandaar dat wij u vragen om deze vragenlijst in te vullen. Het is mogelijk om namens de vereniging de hele vragenlijst te beantwoorden of per verantwoordelijk bestuurslid een deel van de vragen in te vullen. Wij bedanken u voor de medewerking. De vragenlijst vindt u hier: https://forms.gle/s1CDdhjHMPzSJAjD6. Tijdens de ALV is erover gesproken om verenigingen die in financieel zwaar weer zitten tegemoet te komen met een lening bij de Nationale Bond. Als uw vereniging heel veel moeite heeft om het hoofd boven water te houden, kunt u een bericht sturen aan bestuur@nationalebond.nl.

 3. EHBO-, BHV- en veiligheidstrainingen voor beroep en bedrijf opgenomen in versoepelingen coronamaatregelen

  Leave a Comment


  De Reanimatieraad meldt op haar site dat na een intensieve lobby het kabinet het belang van de doorgang van EHBO-, BHV- en veiligheidstrainingen voor beroep en bedrijf heeft onderkend. In de versoepelingen op de coronaregeling worden deze met ingang van 03-03-2021 expliciet genoemd. Opleiden en bijscholen van instructeurs vallen naar mening van de NRR niet onder de intentie van de versoepelingen en wordt vooralsnog afgeraden. Lees het hele artikel ier.

 4. Nieuwe tegemoetkoming voor verenigingen

  Leave a Comment

  Er is weer een nieuwe tegemoetkoming beschikbaar om verenigingen te steunen. Wanneer verenigingen namelijk niet in aanmerking kwamen voor de TVL en/of NOW, dan is deze tegemoetkoming geschikt om de financiële schade te beperken.
  Van 19 februari tot en met 5 april kunnen verenigingen de compensatie aanvragen. Bent u benieuwd of uw vereniging recht heeft op de tegemoetkoming of wilt u deze direct voor hen aanvragen? Klik dan dan op deze link: Adviestool TVL | RVO.nl | Rijksdienst.

 5. Avondklok en reanimatiehulp

  Leave a Comment

  Reanimatiehulp is een geldige reden om over straat te mogen ook al geldt de avondklok van 21:00 uur tot 04:30 uur. HartslagNu zegt op haar site dat zij ook tijdens de avondklok burgerhulpverleners blijft alarmeren bij een hartstilstand in de buurt. Wanneer jij als burgerhulpverlener reageert op een reanimatieoproep doe je dat namens HartslagNu. Jij bent daar geregistreerd en je kunt dat ook aantonen via de HartslagNu-app of MijnHartslagnu.nl. Tezamen met de reanimatieoproep is dat jouw verklaring. Loop je hier in de praktijk tegen problemen op, meld het dan bij HartslagNu.
  Wil je een officiële verklaring, dan kun je die downloaden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/formulieren-avondklok.

 6. Mogelijkheden financiële steun i.v.m. coronacrisis

  Leave a Comment

  Op de vraag of er voor EHBO-verenigingen ook financiële steun beschikbaar is in verband met de coronacrisis volgt hierna een toelichting over de verschillende regelingen.

  Let wel: deze regelingen zijn momenteel gesloten. Houd in de gaten wanneer deze regelingen voor een derde keer worden opengesteld. Zie hiervoor en voor meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19.

  Het is in ieder geval een misvatting dat alleen sportverenigingen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Daarnaast het advies aan verenigingen om contact te zoeken met hun gemeente. Gemeenten worden namelijk ook gecompenseerd door het Rijk met extra geld om de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen.

  Toelichting

  Mijn vereniging huurt de accommodatie van de gemeente. Via welke regeling kan ik dan gebruik maken?

  Daarvoor bestaat de TVS-regeling. Deze regeling is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan sportverenigingen. Dit kan een gemeente zijn, maar ook een sportbedrijf of particuliere verhuurder. Let wel: deze regeling is aan te vragen door de verhuurder en niet door de vereniging als huurder. We adviseren verenigingen om hierover met de verhuurder in overleg te gaan, zodat de verhuurder de TVS-regeling kan aanvragen. Indien een (gedeeltelijke) kwijtschelding nog niet is gebeurd, dan kan deze regeling hier aan bijdragen.

  Mijn vereniging heeft een eigen accommodatie, wanneer kom ik in aanmerking voor een financiële regeling voor de doorlopende kosten?

  Met een eigen accommodatie kom je als vereniging in aanmerking voor de TVL- of de TASO-regeling. Dit is afhankelijk van de doorlopende lasten. Grotere verenigingen komen doorgaans in aanmerking voor de TVL-regeling. Hiervoor dien je namelijk minimaal € 4.000 vaste lasten te hebben in de periode juni tot en met september 2020. Kleinere verenigingen komen doorgaans eerder in aanmerking voor de TASO-regeling. Dit zijn verenigingen met vaste lasten tussen €501 en €3.999 in de perioden maart tot en met mei 2020 en juni tot en met augustus 2020. Voor beide perioden is de TASO-regeling aan te vragen. Afhankelijk van de SBI-code is het mogelijk om als vereniging ook een beroep te doen op deze regelingen.

 7. Gedeeltelijke lockdown: BHV-, EHBO-, reanimatie-, veiligheidscursussen en examens kunnen doorgaan

  Leave a Comment

  In een update van de Nationale Reanimatie Raad van 4 november staat:
  Wel vragen wij opleiders dringend om te overwegen of scholing noodzakelijk is of kan worden uitgesteld tot een moment waarop het virus beter onder controle is.
  De persconferentie van 3 november benadrukte dat het volhouden van de maatregelen cruciaal is. Thuisblijven en testen bij klachten, drukte vermijden en afstand houden.
  Wij krijgen vragen over het gevolg hiervan voor de doorgang van BHV-, EHBO-, basale reanimatie- (BLS en PBLS), veiligheidscursussen en examens. Dit naar aanleiding van de nieuwe regel: Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal twee personen van verschillende huishoudens.
  Dit betreft de privésituatie. Werkgevers blijven verplicht, ook nu, om de veiligheid op de werkvloer op orde te hebben. Wat de cursussen en examens betreft kunnen deze dus doorgaan binnen de richtlijnen en opgestelde protocollen.
  Bron: www.reanimatieraad.nl

 8. Reanimatieonderwijs nog altijd mogelijk, maar overweeg noodzaak volgens NRR

  Leave a Comment

  Nederlandse Reanimatie Raad adviseert: Ondanks de scherpere maatregelen om het coronavirus onder controle te houden is reanimatieonderwijs conform de geldende protocollen nog steeds mogelijk. Wel vragen wij opleiders dringend om steeds opnieuw te overwegen of scholing noodzakelijk is of kan worden uitgesteld tot een moment waarop het virus beter onder controle is.

  Lees meer: https://www.reanimatieraad.nl/nieuws/reanimatieonderwijs-nog-altijd-mogelijk-overweeg-noodzaak/

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in