Category Archive: Cursussen

 1. Reanimatiescholingen komen ‘op stoom’

  Leave a Comment

  Naar aanleiding van het vorige nieuwsbericht over de schrikbarende afname van het aantal gecertificeerde reanimatie burgerhulpverleners, waardoor de dekking van de 6 minuten cirkels niet meer volledig is, melden enkele EHBO-verenigingen dat de inschrijvingen op de door hen georganiseerde reanimatietrainingen inmiddels weer toeneemt.

  Verder hebben verschillende instructeurs ons gemeld dat men zowel EHBO’ers alsook burgerhulpverleners na afloop van de reanimatietraining nadrukkelijk erop wijst dat de nieuwe geldigheidsduur van het reanimatiecertificaat óók in de HartslagNu app of via de HartslagNu website moet worden aangepast, zodat het oproepsysteem weet dat men weer oproepbaar is.

  Om de update van de registratiedatum te vergemakkelijken, zijn nog steeds een tweetal instructies beschikbaar met informatie hoe deze certificatie datum aan te passen.

  U kunt de instructies downloaden via de website van de Nationale Bond.
  Link: Instructie wijzigen certificaat gegevens via App
  Link: Instructie wijzigen certificaat gegevens HartslagNu via website

  Als Nationale Bond voor EHBO zullen we de trend en de afgegeven signalen blijven volgen.
  Uiteraard zullen we bij bijzondere initiatieven u middels deze nieuwsbrief berichten.
  Heeft u suggesties of ideeën om de trend te keren? Laat het ons weten: secretariaat@ehbonationalebond.nl

 2. Een derde van de reanimatiescholingen verlopen

  Leave a Comment

  Een kort belrondje onder lokale HartslagNu-coördinatoren laat zien dat het aantal gedeactiveerde accounts in februari snel is opgelopen tot een vijfde van het totale aantal deelnemers in een regio.  

  En de trend aan deactivaties blijft helaas stijgende.  Bij ongewijzigde trend wordt verwacht dat einde 2023 inderdaad een derde tot de helft van de deelnemers in een regio niet meer oproepbaar zal zijn.  

  Uiteraard is middels een mailcampagne geprobeerd om de deelnemers ná de coronaperiode aan te zetten tot het volgen van een korte reanimatietraining.  Helaas heeft dat niet tot het gewenste resultaat geleid.  Men heeft andere bezigheden opgezocht en een aantal mensen geeft aan dat men nog steeds beducht is om het coronavirus op te doen via beademing tijdens de reanimatie.  

  Een aparte categorie ‘uitvallers’ zijn diegenen die weliswaar een reanimatietraining gevolgd hebben, maar er niet in slagen om de certificaatdatum reanimatie in de HartslagNu app te updaten.  Dat is zonde, want men heeft de verplichte training gevolgd. Doordat het HartslagNu systeem echter met een verlopen datum werkt, leidt ook dat tot – onbedoelde – uitval van beschikbare burgerhulpverleners. 
  Om het updaten van de registratiedatum te vergemakkelijken is een tweetal instructies beschikbaar voor wijzigen via de website HartslagNu of via de App HartslagNu. 

  U kunt de instructies downloaden op de website van de Nationale Bond.  

  Gelukkig hebben bij NBvE aangesloten verenigingen inmiddels initiatieven ontplooit om extra EHBO aan te bieden waarin reanimatie een wezenlijk onderdeel is.  Verder zijn op enkele plekken in het land extra reanimatielessen voor burgerhulpverleners georganiseerd door EHBO-verenigingen, waarbij de gemeente deze lessen volledig sponsort.   

  Dit zijn immers ook kansen voor onze EHBO-verenigingen om nieuwe leden te werven. 

  Als Nationale Bond voor EHBO zullen we de trend en de afgegeven signalen blijven volgen. Uiteraard zullen we bij bijzondere initiatieven u via onze informatiekanalen berichten. Heeft u suggesties of ideeën om de trend te keren? Laat het ons weten via: secretariaat@ehbonationalebond.nl.   

 3. Burgerinitiatief EHBO-lessen voortgezet onderwijs

  Leave a Comment

  Op donderdag 22 april werd in de Tweede Kamer het burgerinitiatief om EHBO-lessen in het voortgezet onderwijs te geven. De Nationale Bond ondersteunt het initiatief. De Tweede Kamer heeft aan de minister gevraagd om te onderzoeken hoe het onderwijs vorm kan worden gegeven. Vanzelfsprekend hopen wij dat EHBO-verenigingen samen met afdelingen van het Rode Kruis hun steentje gaan bijdragen zodat straks elke leerling op een middelbare school EHBO leert. https://www.nationaleonderwijsgids.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/57872-kamer-debatteert-over-het-burgerinitiatief-ehbo-in-het-onderwijs.html

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in