Een derde van de reanimatiescholingen verlopen

Een kort belrondje onder lokale HartslagNu-coördinatoren laat zien dat het aantal gedeactiveerde accounts in februari snel is opgelopen tot een vijfde van het totale aantal deelnemers in een regio.  

En de trend aan deactivaties blijft helaas stijgende.  Bij ongewijzigde trend wordt verwacht dat einde 2023 inderdaad een derde tot de helft van de deelnemers in een regio niet meer oproepbaar zal zijn.  

Uiteraard is middels een mailcampagne geprobeerd om de deelnemers ná de coronaperiode aan te zetten tot het volgen van een korte reanimatietraining.  Helaas heeft dat niet tot het gewenste resultaat geleid.  Men heeft andere bezigheden opgezocht en een aantal mensen geeft aan dat men nog steeds beducht is om het coronavirus op te doen via beademing tijdens de reanimatie.  

Een aparte categorie ‘uitvallers’ zijn diegenen die weliswaar een reanimatietraining gevolgd hebben, maar er niet in slagen om de certificaatdatum reanimatie in de HartslagNu app te updaten.  Dat is zonde, want men heeft de verplichte training gevolgd. Doordat het HartslagNu systeem echter met een verlopen datum werkt, leidt ook dat tot – onbedoelde – uitval van beschikbare burgerhulpverleners. 
Om het updaten van de registratiedatum te vergemakkelijken is een tweetal instructies beschikbaar voor wijzigen via de website HartslagNu of via de App HartslagNu. 

U kunt de instructies downloaden op de website van de Nationale Bond.  

Gelukkig hebben bij NBvE aangesloten verenigingen inmiddels initiatieven ontplooit om extra EHBO aan te bieden waarin reanimatie een wezenlijk onderdeel is.  Verder zijn op enkele plekken in het land extra reanimatielessen voor burgerhulpverleners georganiseerd door EHBO-verenigingen, waarbij de gemeente deze lessen volledig sponsort.   

Dit zijn immers ook kansen voor onze EHBO-verenigingen om nieuwe leden te werven. 

Als Nationale Bond voor EHBO zullen we de trend en de afgegeven signalen blijven volgen. Uiteraard zullen we bij bijzondere initiatieven u via onze informatiekanalen berichten. Heeft u suggesties of ideeën om de trend te keren? Laat het ons weten via: secretariaat@ehbonationalebond.nl.   

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in