Category Archive: Ledenservice

 1. App voor verenigingen

  Leave a Comment

  Tijdens de ALV is een presentatie gehouden over de app voor verenigingen. Deze app is nu een jaar in gebruik en steeds meer verenigingen maken gebruik van de app. Met de app kunnen verenigingen heel makkelijk hun leden bereiken. In de app kan de vereniging activiteiten zoals herhalingslessen of de inzet op evenementen aangeven. Leden kunnen vervolgens zich via de app inschrijven. De app maakt een koppeling met de online ledenadministratie van de vereniging. In het kenniscentrum staan twee handige handleidingen. Klik hier voor de handleidingen.

  Sinds de lancering hebben de eerste gebruikers van de app (enthousiaste leden van onze vereniging) input geleverd en is de app nog verder uitgebreid met handige functies. Zo is het nu ook mogelijk om met verschillende verenigingen samen een cursus te organiseren en leden via de app in te laten schrijven.

  Hieronder vind je een deel van de presentatie zoals tijdens de ALV gehouden.

 2. Kosten Magazine Eerste Hulp

  Leave a Comment

  Tijdens de ALV 20 mei is uitvoerig gesproken over de kosten van ons Magazine Eerste Hulp. Niet verwonderlijk, want het Magazine neemt een behoorlijke hap uit ons jaarbudget.

  Naast suggesties om het Magazine Eerste Hulp op langere termijn in pdf-vorm uit te brengen, werd tijdens de vergadering duidelijk dat veel magazines ongelezen blijven, omdat het aantal bij de verenigingen aangeleverde exemplaren simpelweg te groot blijkt te zijn.

  Dat is natuurlijk zonde en het vormt daarmee een gemakkelijk te vermijden kostenpost. Bij dezen de oproep aan de verenigingen om middels een mail aan secretariaat@nationalebond.nl te laten weten aan hoeveel magazines uw vereniging werkelijk behoefte heeft. U helpt ons zodoende op eenvoudige wijze de kosten te beperken.

  Uiteraard zal het bestuur komende tijd voorstellen uitwerken om de kosten van het magazine nog verder te beperken. We houden u door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte.

 3. Het Leerboek Evenementenzorg is verkrijgbaar in de Webshop!

  Leave a Comment

  Het lang verwachte Leerboek Evenementenzorg is inmiddels verschenen en tegen korting voor leden beschikbaar in de webshop van de Nationale Bond. U bestelt eenvoudig via deze link.

  In Nederland worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd, zoals festivals, sportevenementen, Koningsdag en nog veel meer. Hiervoor is de inzet van zowel eerstehulpverleners als van zorgprofessionals vereist. Sinds 2022 is de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) van kracht om de zorgverlening op een evenement in goede banen te leiden. Evenementenzorg is de nieuwe uitgave voor eerstehulpverleners (Evenementen EH) en zorgprofessionals (Basiszorg) die actief zijn op evenementen en aan de Veldnorm Evenementenzorg willen voldoen.

  Aan de hand van de ABCDE-benadering en de principes van crew resource management (CRM) worden optimale zorgverlening en effectieve samenwerking aangeleerd. Evenementenzorg is een zeer rijk en compleet boek voor de eerstehulpverlener en voor de zorgprofessional, voor iedereen die met evenementenzorg te maken krijgt.
  Het is een handzaam boek met veel informatie en kan als verdieping of handleiding gebruikt worden door alle zorgverleners, evenementenzorgorganisaties en organisatoren van evenementen. Het dient ook als opleidingsboek voor eerste hulp op evenementen.

  Het boek is geschreven door de bekende auteurs Pim de Ruiter en Hans de Pols van het Leerboek ‘Leren & Doen’.

 4. Promotiemateriaal t.b.v verenigingen aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO

  Leave a Comment

  Reeds langer is duidelijk dat de webshop van de NBvE nieuwe vulling behoeft. Naast het benaderen van onze partner Medicall Life Support om meer artikelen te kunnen aanbieden, is bij het bestuur de vraag gerezen aan welke promotiematerialen de aangesloten verenigingen behoefte hebben.

  Pennen, EHBO-hesjes, banners, USB sticks passeerden de revue in het bestuur, maar echt de vinger erop leggen kon het bestuur niet.
  Graag nodigen we daarom alle aangesloten verenigingen uit, om middels een mail aan het NBvE secretariaat aan te geven waar behoefte aan is. Wellicht zijn er nieuwe behoeftes ontstaan? Laat het ons weten: secretariaat@nationalebond.nl

 5. Nieuw pakket verzekeringen

  Leave a Comment

  De Nationale Bond EHBO en Aon werken samen om een pakket verzekeringen aan te bieden voor de aangesloten verenigingen. Op verzoek van de Nationale Bond is dit pakket een cafetariamodel.

  De volgende verzekeringen kunnen via het cafetariamodel worden afgenomen:

  • Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)
  • Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA)
  • Collectieve Ongevallenverzekering (COV)
  • Inventaris/inboedelverzekering
  • Transport goederen (transport van de AED bijv)
  • Rechtsbijstandsverzekering

  Verenigingen kunnen zelf kiezen welke verzekeringen ze willen afsluiten en welke dekking daarbij passend is. Meer informatie is terug te vinden op onze pagina Verzekeringspakket voor verenigingen.

  Tijdens de algemene vergadering van 11 juni 2022 is gevraagd of er een mogelijkheid is om een rechtsbijstandsverzekering collectief af te sluiten. Het bestuur heeft daarover informatie opgevraagd en zal verenigingen daar nader over informeren.

 6. Nieuw logo

  Leave a Comment

  Vandaag is tijdens de algemene vergadering het nieuwe logo van de Nationale Bond onthuld. Het is een fris nieuw logo en het bestuur hoopt dat verenigingen er veelvuldig gebruik van zullen maken. In ieder geval op de eigen websites en briefpapier. Daarna als er materialen moeten worden vervangen, zoals een vlag dan hopen we dat daarvoor ook het nieuwe logo wordt gebruikt. Zo zorgen we met alle verenigingen samen dat we goed zichtbaar zijn.

  Om het verenigingen makkelijker te maken kan het logo hieronder in verschillende vormen worden gedownload.

 7. Onderscheidingen

  Leave a Comment

  Het is een mooi en goed gebruik binnen onze organisatie om leden die al jarenlang hun EHBO-diploma geldig houden of zich belangeloos inzetten voor de vereniging te onderscheiden. Daarvoor hebben we jaarspeldjes en onderscheidingen. Omdat er ook leden verhuizen of van andere verenigingen komen kan het zijn dat een lid te kort is ingeschreven bij de vereniging en daarom niet in aanmerking lijkt te komen. En dat kan weer tot teleurstelling of scheve gezichten leiden. Bij oude diploma’s kun je uit de eerste twee cijfers van het diplomanummer halen wanneer iemand zijn diploma heeft gehaald. En van sommige leden is bekend dat ze ergens anders eerder lid zijn geweest. Het kan geen kwaad om de ledenadministratie door te spitten en op zoek te gaan naar deze kanjers die mogelijk over het hoofd worden gezien.
   
  In de zomer beginnen de gemeenten met de aanvragen voor koninklijke onderscheidingen voor de volgende lintjesregen. Vraag gerust bij de gemeente na of een lid voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking kan komen. De Nationale Bond krijgt soms het verzoek voor ondersteuningsverklaringen waaraan van harte wordt meegewerkt.

 8. Nationale Bond lanceert app

  Leave a Comment

  In de nieuwsbrief meldden we het al. De Nationale Bond heeft een eigen app. Beheerders van de ledenadministratie kunnen heel makkelijk in de ledenadministratie een activiteit aanmaken, bijv inzet bij een evenement of inschrijven voor een herhalingsles. Vervolgens kunnen leden zich via de app inschrijven voor de activiteit. De app is kosteloos beschikbaar voor iedereen en te downloaden via Google Play of Appstore.

  Alleen aangesloten verenigingen kunnen via de ledenadministratie activiteiten aanmaken. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Het is ook mogelijk om via de ledenadministratie nieuwsberichten te plaatsen in de app. Zo zijn leden nog sneller op de hoogte.

  Natuurlijk hebben we ook een handleiding gemaakt. Een voor de beheerders van de ledenadministratie en een voor de leden over het gebruik van de app.

 9. Oproep bijwerken contactgegevens

  Leave a Comment

  Er is een app ontwikkeld waar leden en niet-leden zich kunnen inschrijven voor lessen. En verenigingen evenementen/activiteiten kunnen aangeven waar leden zich voor kunnen opgeven. Daarom vriendelijk verzoek aan alle verenigingen om de contactgegevens in de online ledenadministratie te controleren en waar nodig aan te passen. Er volgt nog een handleiding voor verenigingen. De app is nu via Appstore en Google te downloaden.

  Bij vragen kunt u een mail sturen aan het secretariaat: secretariaat@nationalebond.nl. Bij voorbaat dank.

 10. Bijwerken ledenadministratie

  Leave a Comment

  Begin februari worden door het secretariaat van de Nationale Bond voor EHBO de contributiefacturen weer verstuurd. Daarvoor is het van belang dat de ledenadministratie actueel is. Heeft u wijzigingen in uw ledenbestand, verwerk deze dan uiterlijk 1 februari in de online ledenadministratie. Als u probleem heeft met inloggen of andere vragen heeft kunt u een mail sturen aan het secretariaat: secretariaat@nationalebond.nl. Bij voorbaat dank.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in