Category Archive: Ledenservice

 1. Nieuw pakket verzekeringen

  Leave a Comment

  De Nationale Bond EHBO en Aon werken samen om een pakket verzekeringen aan te bieden voor de aangesloten verenigingen. Op verzoek van de Nationale Bond is dit pakket een cafetariamodel.

  De volgende verzekeringen kunnen via het cafetariamodel worden afgenomen:

  • Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)
  • Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA)
  • Collectieve Ongevallenverzekering (COV)
  • Inventaris/inboedelverzekering
  • Transport goederen (transport van de AED bijv)
  • Rechtsbijstandsverzekering

  Verenigingen kunnen zelf kiezen welke verzekeringen ze willen afsluiten en welke dekking daarbij passend is. Meer informatie is terug te vinden op onze pagina Verzekeringspakket voor verenigingen.

  Tijdens de algemene vergadering van 11 juni 2022 is gevraagd of er een mogelijkheid is om een rechtsbijstandsverzekering collectief af te sluiten. Het bestuur heeft daarover informatie opgevraagd en zal verenigingen daar nader over informeren.

 2. Nieuw logo

  Leave a Comment

  Vandaag is tijdens de algemene vergadering het nieuwe logo van de Nationale Bond onthuld. Het is een fris nieuw logo en het bestuur hoopt dat verenigingen er veelvuldig gebruik van zullen maken. In ieder geval op de eigen websites en briefpapier. Daarna als er materialen moeten worden vervangen, zoals een vlag dan hopen we dat daarvoor ook het nieuwe logo wordt gebruikt. Zo zorgen we met alle verenigingen samen dat we goed zichtbaar zijn.

  Om het verenigingen makkelijker te maken kan het logo hieronder in verschillende vormen worden gedownload.

 3. Onderscheidingen

  Leave a Comment

  Het is een mooi en goed gebruik binnen onze organisatie om leden die al jarenlang hun EHBO-diploma geldig houden of zich belangeloos inzetten voor de vereniging te onderscheiden. Daarvoor hebben we jaarspeldjes en onderscheidingen. Omdat er ook leden verhuizen of van andere verenigingen komen kan het zijn dat een lid te kort is ingeschreven bij de vereniging en daarom niet in aanmerking lijkt te komen. En dat kan weer tot teleurstelling of scheve gezichten leiden. Bij oude diploma’s kun je uit de eerste twee cijfers van het diplomanummer halen wanneer iemand zijn diploma heeft gehaald. En van sommige leden is bekend dat ze ergens anders eerder lid zijn geweest. Het kan geen kwaad om de ledenadministratie door te spitten en op zoek te gaan naar deze kanjers die mogelijk over het hoofd worden gezien.
   
  In de zomer beginnen de gemeenten met de aanvragen voor koninklijke onderscheidingen voor de volgende lintjesregen. Vraag gerust bij de gemeente na of een lid voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking kan komen. De Nationale Bond krijgt soms het verzoek voor ondersteuningsverklaringen waaraan van harte wordt meegewerkt.

 4. Nationale Bond lanceert app

  Leave a Comment

  In de nieuwsbrief meldden we het al. De Nationale Bond heeft een eigen app. Beheerders van de ledenadministratie kunnen heel makkelijk in de ledenadministratie een activiteit aanmaken, bijv inzet bij een evenement of inschrijven voor een herhalingsles. Vervolgens kunnen leden zich via de app inschrijven voor de activiteit. De app is kosteloos beschikbaar voor iedereen en te downloaden via Google Play of Appstore.

  Alleen aangesloten verenigingen kunnen via de ledenadministratie activiteiten aanmaken. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Het is ook mogelijk om via de ledenadministratie nieuwsberichten te plaatsen in de app. Zo zijn leden nog sneller op de hoogte.

  Natuurlijk hebben we ook een handleiding gemaakt. Een voor de beheerders van de ledenadministratie en een voor de leden over het gebruik van de app.

 5. Oproep bijwerken contactgegevens

  Leave a Comment

  Er is een app ontwikkeld waar leden en niet-leden zich kunnen inschrijven voor lessen. En verenigingen evenementen/activiteiten kunnen aangeven waar leden zich voor kunnen opgeven. Daarom vriendelijk verzoek aan alle verenigingen om de contactgegevens in de online ledenadministratie te controleren en waar nodig aan te passen. Er volgt nog een handleiding voor verenigingen. De app is nu via Appstore en Google te downloaden.

  Bij vragen kunt u een mail sturen aan het secretariaat: secretariaat@nationalebond.nl. Bij voorbaat dank.

 6. Bijwerken ledenadministratie

  Leave a Comment

  Begin februari worden door het secretariaat van de Nationale Bond voor EHBO de contributiefacturen weer verstuurd. Daarvoor is het van belang dat de ledenadministratie actueel is. Heeft u wijzigingen in uw ledenbestand, verwerk deze dan uiterlijk 1 februari in de online ledenadministratie. Als u probleem heeft met inloggen of andere vragen heeft kunt u een mail sturen aan het secretariaat: secretariaat@nationalebond.nl. Bij voorbaat dank.

 7. UBO-opgave

  Leave a Comment

  De EHBO-verenigingen hebben of ontvangen deze dagen een brief van de Kamer van Koophandel waarin zij gevraagd worden om bestuursleden op te geven voor het UBO-register. Dit moet gebeuren voor maart 2022.

  Voor EHBO-verenigingen zal er – op een enkele uitzondering na – geen enkel bestuurslid als individu een bepaald belang hebben. Dat betekent dat dan alle bestuursleden die bij de KvK staan ingeschreven moeten worden opgegeven bij het UBO-register. Zorg er dus voor dat je als vereniging tijdig je bestuursleden registreert via http://www.kvk.nl/ubo.

  In het kenniscentrum hebben we hierover meer informatie opgenomen. Klik hier.

 8. ANBI-status

  Leave a Comment

  Tijdens de ALV is gesproken over de ANBI-status.  De Nationale Bond heeft een groepsbeschikking en er zijn EHBO-verenigingen die een individuele beschikking hebben dat zij voldoen aan de vereisten van de ANBI. In het kenniscentrum staat meer informatie over de ANBI. Op een vraag van de ledenvergadering is contact geweest met de belastingdienst. Alle schenkingen (dus ook een AED of een cheque van een bank) zijn vrijgesteld van belastingen als je een ANBI-status hebt. Het is niet zo moeilijk om te voldoen aan de voorwaarden. Kijk voor meer informatie in het kenniscentrum.

 9. Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Leave a Comment

  Op een vraag van een vereniging is tijdens de ALV gesproken over de gratis VOG. Een EHBO-vereniging kan een gratis VOG aanvragen als de vereniging is toegelaten tot de regeling. De Nationale Bond heeft nu een vraag uitstaan of het mogelijk is om als koepelorganisatie deze toelating voor alle verenigingen te regelen. Dit wordt vervolgd. 

 10. Online ledenadministratie

  Leave a Comment

  Naar aanleiding van een vraag van vereniging EHBO Losser, Overdinkel & Glane is de online ledenadministratie uitgebreid met een nieuwe functionaliteit. Verenigingen kunnen cursussen aanmaken en bijvoorbeeld op hun eigen site een link plaatsen, zodat leden en niet-leden zich kunnen inschrijven voor de cursus. Het voldoet aan de privacywetgeving. De module is nu beschikbaar voor alle verenigingen. Tijdens de ALV kwam de vraag van EHBO-vereniging Rossum of het mogelijk is om een app te ontwikkelen. Het bestuur gaat nu met die vraag aan de slag.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in