Verzekeringspakket voor verenigingen

De Nationale Bond EHBO en Aon werken samen om een pakket verzekeringen aan te bieden voor de aangesloten verenigingen. Op verzoek van de Nationale Bond is dit pakket een cafetariamodel.

De volgende verzekeringen kunnen via het cafetariamodel worden afgenomen:

  • Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)
  • Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA)
  • Collectieve Ongevallenverzekering (COV)
  • Inventaris/inboedelverzekering
  • Transport goederen (transport van de AED bijv)
  • Rechtsbijstandsverzekering

Aon heeft een speciale pagina ingericht voor EHBO-verenigingen met alle informatie over de verzekeringen, verschillende dekkingen, tarieven en een aanvraagformulier. Daar zijn ook de contactgegevens van het team binnen Aon terug te vinden: Aon verzekeringen. (Let op: de pagina moet nog worden aangepast met informatie over de Nationale Bond)

Het aanvraagformulier is hieronder te downloaden. Mail het formulier naar vrijetijd.nonprofit@aon.nl. Vermeld de naam van de EHBO-vereniging duidelijk in het onderwerp.

Tijdens de algemene vergadering van 11 juni 2022 is gevraagd of er een mogelijkheid is om een rechtsbijstandsverzekering collectief af te sluiten. Het bestuur heeft daarover informatie opgevraagd en zal verenigingen daar nader over informeren.

Vrijwilligersverzekeringen van gemeenten
Sinds 2009 krijgen gemeenten geld van het rijk om een verzekering af te sluiten voor de vrijwilligers in hun gemeente. Gemeenten kunnen kiezen uit twee verzekeringen: basis en plus. Bij de basisverzekeringen zijn vrijwilligers verzekerd voor ongevallen & persoonlijke eigendommen en aansprakelijkheid.

Behalve bij de ongevallenverzekering moeten vrijwilligers eerst een beroep doen op de eigen verzekering voordat zij een beroep op de verzekering van de gemeente kunnen doen. (zie ook: Centraal Beheer).

Aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis
Het Oranje Kruis heeft vanaf 1 oktober 2004 alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen. In de afgelopen jaren is deze verzekering verder uitgebreid naar andere certificaathouders (zie ook: Het Oranje Kruis).

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in