Samenwerking met andere verenigingen

Er zijn meer mogelijkheden om met elkaar iets te doen in de eerste hulp. Er ontstaan, naast de bekende verenigingsvorm ook andere initiatieven van eerstehulpverleners, zoals een groep, een AED-club, een lokale stichting voor eerste hulp. Ook deze initiatieven zijn lid van onze organisatie.

Met andere verenigingen
Samenwerking van verenigingen leidt soms tot een regionale vereniging of tot een overlegorgaan waarin bestuursleden van met elkaar samenwerkende verenigingen zitting hebben. Zo blijft herkenbaarheid naar de eigen ‘achterbannen’ duidelijk.

Soms zijn er onvoldoende cursisten om goed uit de startblokken te gaan. Dan maar niets doen? Of…samenwerken? Maak met andere verenigingen afspraken over kosten, inzet van kader, plaats van samenkomst. Zorg dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Bij samenwerking voor cursussen wordt b.v. één kader ‘gedeeld’ of, bij tegenvallende aanmeldingen voor een nieuwe cursus, worden deelnemers uit vereniging of plaats A samengevoegd met die van vereniging of plaats B. “Beter één cursus dan géén cursus”, is een goed motto.

Met het Rode Kruis
Soms is sprake van samenwerking met het Rode Kruis. Hier is een voorbeeld van een overeenkomst opgenomen, waarin de samenwerking is geregeld tussen een EHBO vereniging van de Nationale Bond en een afdeling van het Rode Kruis.

Download hier een model convenant EHBO-vereniging/afdeling Nederlands Rode Kruis.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in