Subsidie kaderinstructeur

Verenigingen kunnen, zolang de financiële mogelijkheden dat toelaten, subsidie krijgen in de kosten van de opleiding van een kaderinstructeur. Het Prins Hendrikfonds heeft daar een speciale subsidie voor in het leven geroepen: stipendium instructeur Eerste Hulp.  Lees alles over de regeling, een aanvraagformulier en de voorwaarden op de website van het Prins Hendrikfonds. Voor aanvullende vragen of hulp bij de aanvraag kunt u contact opnemen met onze voorzitter Marijke van Beukering.

Sinds mei 2015 kunnen verenigingen een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de kosten van opleiding tot docent. De student verplicht zich om voor een door vereniging en student overeengekomen periode kosteloos voor de vereniging opleidingen e.d. te verzorgen. Verenigingen gaan een overeenkomst aan met een lid dat de kaderopleiding gaat volgen en zich daarna aan de vereniging verbindt als instructeur. Het is belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt. Het gaat om (veel) geld en om continuïteit. 

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in