Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in. Met deze wet wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen verduidelijkt. Ook voor EHBO-verenigingen is deze wet straks van toepassing.

De Nationale Bond heeft een handreiking voor verenigingen opgesteld. De handreiking is getoetst door een jurist van Vereniging en Recht (https://www.verenigingenrecht.nl/nl).

Voor verenigingen is het ook mogelijk om advies in te winnen bij de Vereniging en Recht of bij WBTR. De Nationale Bond heeft ervoor gekozen om partner te worden van WBTR (zie https://wbtr.nl/partner/nationale-bond-ehbo/) zodat EHBO-verenigingen die daar behoefte aan hebben advies kunnen inwinnen. Zij krijgen dan 50 % korting op de normale prijs. Voor het stappenplan betaalt een vereniging dan 120 Euro ex BTW. Vraag bij het secretariaat de kortingscode op.

Verenigingen kunnen zich ook aansluiten bij Vereniging en Recht (zie www.verenigingenrecht.nl). De kosten hiervan bedragen 95 EURO ex BTW. Daarvoor wordt de vereniging begeleid om aan de eisen van de Wbtr te voldoen, kan het Predicaat Goed Bestuurd worden verkregen en kan ook het gehele  jaar over andere zaken juridisch advies worden ingewonnen. Tot slot heeft u dan de mogelijkheid om uw statuten tegen een gereduceerd tarief bij de notaris van Vereniging en Recht te laten passeren.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in