Verzekeringen voor leden

Vrijwilligersverzekeringen van gemeenten
Sinds 2009 krijgen gemeenten geld van het rijk om een verzekering af te sluiten voor de vrijwilligers in hun gemeente. Gemeenten kunnen kiezen uit twee verzekeringen: basis en plus. Bij de basisverzekeringen zijn vrijwilligers verzekerd voor ongevallen & persoonlijke eigendommen en aansprakelijkheid.

Behalve de ongevallenverzekering moeten vrijwilligers eerst een beroep doen op de eigen verzekering voordat zij een beroep op de verzekering van de gemeente kunnen doen. (zie ook Centraal Beheer).

Aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis
Het Oranje Kruis heeft vanaf 1 oktober 2004 alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen. In de afgelopen jaren is deze verzekering verder uitgebreid naar andere certificaathouders (zie ook Het Oranje Kruis).

Sinds een aantal jaren verzekeren gemeenten hun vrijwilligers. De dekking op deze Vrijwilligers Basis Polis en Vrijwilligers Plus Polis is goed. Vrijwilligers en hun besturen zijn goed verzekerd. Vraag eventueel nadere informatie bij secretariaat@nationalebond.nl.

Ongevallenverzekering
In tegenstelling tot andere verzekeringen keert een ongevallenverzekering wel direct uit (als het ongeval is vastgesteld). Dat kan gunstig zijn voor degene die hiermee te maken krijgt omdat als er verschillende ongevallenverzekeringen (bijv via de gemeente, Het Oranje Kruis, eigen verzekering en de verzekering van de EHBO-vereniging) er dan een stapeling van uitkeringen plaatsvindt. Het uit te keren bedrag
wordt daarmee een stuk hoger.

Vrijwilligersverzekering en gemeentegrens
Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook is verzekerd voor de vrijwilligersactiviteiten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de ‘werkgemeente’ of die vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Zo is een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente altijd verzekerd!

Verzekering via Nationale Bond/Univé
Iedereen die lid is van de Nationale Bond EHBO kan zich met interessante korting op de premie, verzekeren bij onze samenwerkingspartner Univé. Voor alle duidelijkheid: de Nationale Bond ontvangt hiervoor geen enkele vergoeding. Lees hier meer informatie over de korting bij Univé.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in