Online ledenadministratie

De ledenadministratie is het domein van de verenigingssecretarissen. Met een code kan worden ingelogd, uitsluitend in de eigen ledenadministratie van de vereniging.

Ons online systeem is gekoppeld aan een database waarin de ledengegevens zijn opgeslagen. Wat u doet, wijzigt, afvoert of toevoegt wordt opgenomen in de landelijke ledenadministratie.

U hebt altijd een actuele elektronische ledenlijst onder handbereik die eenvoudig geëxporteerd kan worden naar Excel.

De online ledenadministratie heeft een uitgebreide helpfunctie (in de menubalk onder ‘Help’); lees deze voordat u aan de slag gaat.

Persoonsgegevens hebben te maken met privacy. U hebt uw eigen wachtwoord en kunt uitsluitend in uw eigen ledengegevens kijken. En zo hoort dat. De Nationale Bond werkt met het Privacyreglement. U vindt dit reglement in de menubalk onder ‘Help’.

Zowel gediplomeerden als houders van een certificaat of deelnemers aan een AED-of reanimatiegroep, kunnen worden ingeschreven. 

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in