Functieprofielen en rooster van aftreden

Om de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen goed uit te voeren is het advies om functie- en taakprofielen op te stellen en te werken met een rooster van aftreden. Wij hebben voor de meest voorkomende functies in het bestuur van een EHBO-vereniging profielen opgesteld. Als een vereniging nu nog geen functiebeschrijving heeft opgesteld dan kunnen deze profielen als leidraad dienen. Het is de bedoeling dat de profielen in ieder geval worden vastgesteld in het bestuur en eventueel tijdens de algemene ledenvergadering. Het profiel kan vervolgens ook gebruikt worden als basis voor een vacaturetekst.

Voor de continuïteit in het bestuur is het advies dat de leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) niet tegelijk aftreden. Daarvoor dient een rooster van aftreden. Het rooster van aftreden wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor vereniginen hebben wij hier een voorbeeld van een rooster van aftreden geplaatst.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in