Model klachtenregeling

In het kader van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt geadviseerd om een klachtenregeling voor ongewenst gedrag op te stellen. Verenigingen kunnen gebruik maken van de model klachtenregeling. Als een lid van een aangesloten vereniging een klacht heeft is het de bedoeling dat de klacht wordt opgepakt en behandeld door de eigen vereniging. Als er zwaarwegende redenen zijn of men twijfelt over de onafhankelijkheid kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling van de landelijke organisatie. Het is voor bestuursleden van verenigingen altijd mogelijk om advies in te winnen of zich te laten bijstaan door een bestuurslid van de landelijke organisatie.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in