ANBI

De Nationale Bond voor EHBO heeft een groepsbeschikking voor de ANBI. Aangesloten verenigingen vallen hieronder. Aan de ANBI is een aantal voorwaarden verbonden. Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op een eigen website. Als de vereniging geen eigen website heeft kunnen de gegevens op de site van de Nationale Bond geplaatst worden (Vrienden en ANBI).

Grote ANBI
Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. Grote ANBI’s zijn:

 • ANBI’s die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen) en waarvan de baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000.
 • Niet-fondsenwervende ANBI’s als de lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000

Is de instelling geen grote ANBI?
Dan mag u het standaardformulier gebruiken, maar dat hoeft niet.

Als u geen gebruik maakt van het formulier, moet u de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de statuten? Publiceer dan beide namen.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer
 • de contactgegevens van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
  Publiceer het beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

U moet het formulier invullen op basis van de jaarcijfers 2020. De formulieren vindt u hier: belastingdienst.

Voor het standaardformulier klikt u hier.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in