Implementatie adviezen Scompany

In de nieuwsbrief van november 2023 hebben we u geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek van de studenten van de Hogeschool Utrecht onder leiding van een senior adviseur van Scompany. Mocht u de adviezen nog eens door willen lezen dan verwijzen wij u graag naar de website: Adviesrapport Hogeschool Utrecht – Nationale Bond EHBO (ehbonationalebond.nl)

De adviezen van Scompany zijn uitvoerig besproken tijdens de laatste bestuursvergadering. Het bestuur heeft besloten om de adviezen unaniem over te nemen en deze in 2024 te gaan implementeren.

Dit betekent onder andere dat het bestuur Interactie, die het secretariaat van de bond verzorgt, opdracht heeft gegeven om ervoor te zorgen dat de gegevens van alle bestuurders van de aangesloten verenigingen juist en volledig vermeld staan in de online ledenadministratie. Dit is immers een voorwaarde om een goed werkende besloten omgeving voor bestuursleden te creëren binnen de website waar alle informatie van belang voor bestuurders wordt opgenomen.

In het eerste kwartaal van 2024 zal het bestuur vervolgens een opdracht verstrekken aan een externe partij om een dergelijke besloten omgeving voor bestuurders van aangesloten verenigingen te maken en te vullen binnen de website.

Ook wordt er voor geheel 2024 een overzicht opgesteld van alle regiobijeenkomsten die in het land georganiseerd zullen worden. Dit overzicht zal in januari 2024 gepubliceerd worden, zodat alle verenigingen tijdig op de hoogte zijn over wanneer er een bijeenkomst in hun regio plaatsvindt.

Over verder acties informeren wij u graag in volgende nieuwsbrieven.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in