ALV 2023

Wij adviseren verenigingen om deze documenten niet te printen en daarmee papier te besparen.

Op zaterdag 20 mei 2023 wordt de Algemene Ledenvergadering 2023 gehouden. De agenda en vergaderstukken vindt u hieronder. Als u nog niet gereageerd heeft op de uitnodiging verzoeken wij u zich aan of af te melden bij het secretariaat.

02. Agenda ALV 2023
2a. Concept notulen ALV NB 14 mei 2022
2b. Concept notulen ALV NB 11 juni 2022
3. Verslag verenigingsjaar 2022
3a. Bijlage verslag verenigingsjaar 2022
4.1. Financieel verslag 2022
4.2 Verslag Kascontrolecommissie 2022
6. Jaarplan 2023 Nationale Bond voor EHBO
7. Begroting 2023 Nationale Bond EHBO
9.1. ALV Besluit AVG privacyreglement
9.2. ALV concept-privacyreglement 2023
10. Verwerkersovereenkomst
11. Meerjaren Beleidsplan NBvE
12. Begroting 2024

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in