Author Archives: Wer

 1. Burgerhulpverlening en HartslagNu: is uw gemeente gedekt?

  Leave a Comment

  Is de AED-dekking binnen uw gemeente volledig? Elke dag krijgen ongeveer 47 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis, meestal totaal onverwacht en vaak in en rondom huis. Als er niet snel wordt gehandeld, is overlijden onvermijdelijk. De hulpdiensten zijn snel, maar als elke seconde telt, is de grootste kans op overleven als omstanders direct hulp bieden. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. De kans op succes wordt vergroot wanneer zo snel mogelijk gestart wordt met reanimeren en het slachtoffer aangesloten wordt op een AED. Dat naast de hulpdiensten, burgerhulpverleners kunnen helpen om de responstijd zo kort mogelijk te houden.

  Daarom is het heel belangrijk er in een gemeente een breed en dekkend AED netwerk komt dat 24 uur toegankelijk is, en dat er voldoende burgerhulpverleners zijn die de AED’s kunnen bedienen en vrijwilligers die zich inzetten om dit te realiseren. Dit kan door je aan te melden als burgerhulpverlener bij het oproepsysteem HartslagNu. Je krijgt een oproep bij een hartstilstand in de buurt. Kun je reanimeren, of wil je het leren, wordt dan burgerhulpverlener en kom in actie bij een hartstilstand in jouw buurt. Je registreert je rechtstreeks bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Ben je 18 jaar of ouder en heb je een erkend reanimatiecertificaat? Dan kun je als burgerhulpverlener aanmelden bij HartslagNu. Ben je professioneel hulpverlener? Ook dan is je aanmelding van harte welkom!

  Een AED kan ongeveer een gebied van 500 meter rondom bedienen, afhankelijk van de bebouwing en bereikbaarheid/toegankelijkheid. Binnen een gemeente zijn verschillende AED’s aangemeld bij het landelijk oproepsysteem. Van deze AED’s is bekend waar ze hangen en wat de beschikbaarheid is. Maar voor veel AED’s is dit helaas nog niet bekend. Daarom een oproep aan u om uw AED aan te melden. Heeft u een AED binnen hangen, verplaats deze dan naar buiten, zodat de AED 24/7 beschikbaar wordt voor burgerhulpverleners die gehoor geven aan een oproep via HartslagNu. Meer informatie: https://hartslagnu.nl/.

 2. Aantekening Evenementenzorg

  Leave a Comment

  De Veldnorm Evenementenzorg vraagt van EHBO’ers dat zij op een evenement methodisch kunnen handelen, kunnen samenwerken en helder en duidelijk kunnen communiceren met anderen die bij een inzet aanwezig zijn. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze weten welke (planbare) eerste hulp ze mogelijk moeten verlenen op evenementen. Daarom moeten ze ook inzicht krijgen in de wijze waarop binnen evenementen wordt samengewerkt en op de hoogte zijn van regels omtrent de inzet bij evenementen.

  De Koninklijke EHBO en de Nationale Bond EHBO hebben via hun opleidingsstichtingen (resp. Stichting Opleiding EHBO en BHV en de stichting FAST) een viertal lessen gemaakt die zullen opleiden voor de Aantekening Evenementenzorgverlener van Het Oranje Kruis. Alle afdelingen hebben de mogelijkheid om hun instructeur naar een gratis Train de Trainer bijeenkomst van één dagdeel te laten gaan. Het lesmateriaal is kosteloos beschikbaar voor instructeurs van afdelingen/verenigingen, nadat zij hebben deelgenomen aan deze training.

 3. Oproep: wie verzint een betere slogan?

  Leave a Comment

  Tijdens de ALV van 20 mei jl. werd door het bestuur de uitkomsten van het onderzoek van Scompany gepresenteerd. Door Scompany werd onder andere voorgesteld om de volgende slogan te gaan gebruiken om in het algemeen EHBO onder de aandacht te brengen en in het bijzonder om nieuwe leden te werven voor de plaatselijke EHBO-vereniging : “Bescherm wat echt belangrijk is, vertrouw op jezelf en leer EHBO!”

  Vanuit de zaal kwamen tijdens de ALV diverse suggesties voor een andere slogan.

  Tijdens de ALV werd door het bestuur besloten om alle aangesloten verenigingen de mogelijkheid te bieden om een andere, betere slogan te verzinnen en aan het bestuur door te geven. Uit alle voorstellen die worden gedaan, zal het bestuur vervolgen een selectie maken en voorleggen aan de aangesloten verenigingen, zodat we tot een breed gedragen slogan kunnen komen die we in 2025 breed in kunnen gaan zetten met de andere adviezen van Scompany. Tijdens de komende regiobijeenkomsten zal dit zeker een punt van aandacht zijn!

 4. Heel wat data voor het najaar!

  Leave a Comment

  Tijdens de bestuursvergadering van 11 juni jl. hebben we een planning gemaakt voor de regiobijeenkomsten die we in het najaar willen organiseren.

  De planning ziet er voorlopig zo uit:

  • 17 september regiobijeenkomst in Zeeland (locatie volgt)
  • 17 september regiobijeenkomst in Roosendaal
  • 24 september regiobijeenkomst in Emmen
  • 1 oktober regiobijeenkomst in regio Nijmegen/Arnhem (locatie volgt)
  • 15 oktober regiobijeenkomst in Weert
  • 29 oktober regiobijeenkomst in Overijssel (locatie volgt)
  • 5 oktober regiobijeenkomst Limburg Zuid (locatie volgt)
  • datum nog te bepalen voor de regiobijeenkomst in Boxtel
  • 12 oktober een online bijeenkomst voor de verenigingen die niet aan kunnen sluiten bij een andere regiobijeenkomst

  De data en plaatsen komen binnenkort ook op de website te staan en u kunt zich dan ook aanmelden voor een regiobijeenkomst naar keuze. We rekenen op uw komst!

  Voor de volledigheid vermelden we ook nog even de data waarop het bestuur van de Nationale Bond voor EHBO dit kalenderjaar vergadert, te weten:

  • 13 augustus
  • 8 oktober
  • 19 november
 5. Terugblik op de Algemene Leden Vergadering (ALV)

  Leave a Comment

  Op 20 mei jl. hebben we onze jaarlijkse ALV bijeenkomst gehouden in Hotel Van der Valk in De Bilt. Het bestuur heeft tijdens de ALV het jaarverslag van de secretaris gepresenteerd. De jaarcijfers over 2023 werden door de penningmeester en door de kascontrolecommissie toegelicht. Het bestuur werd door de aanwezige leden onder applaus decharge verleend.

  Op de agenda stond ook de presentatie van de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd door Scompany. De voorzitter van het bestuur heeft de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Uitkomst van het onderzoek is onder andere dat wordt geadviseerd om meer gebruik te gaan maken van social media om EHBO te promoten en om de website nog beter toegankelijk te maken voor leden. Met name voor niet-leden van een aangesloten vereniging die meer informatie over EHBO in het algemeen en het lidmaatschap van een aangesloten vereniging in het bijzonder.

  Om de adviezen ten uitvoer te brengen is een forse investering nodig. Deze investering wordt geschat op een bedrag van tussen de € 12.000 en € 15.000. Het bestuur heeft om dit te financieren voorgesteld om in 2025 de contributie te verhogen naar € 5,50 per lid per aangesloten vereniging.

  Binnen het bestuur is nog steeds een vacature voor bij voorkeur iemand met ervaring in communicatie en PR. De voorzitter roept aanwezigen op mee te zoeken naar een geschikte kandidaat.

  Volgens het rooster van aftreden van het bestuur loopt de zittingstermijn van de penningmeester Rinus Melenboer af. Rinus heeft zich herkiesbaar gesteld en de vergadering stemt met luid applaus in met de herbenoeming van Rinus voor drie jaar.

  Het concept-verslag van deze ALV kunt u terugvinden op onze website.

 6. Schaatspak voor het goede EHBO-doel

  Leave a Comment

  Met de zomer voor de boeg alvast een winters nieuwsbericht. Reggeborgh Foundation (RF) is sponsor van de marathonschaatsers, de sprint- en allround schaatsploeg (Patrick Roest, Kjeld Nuis) en sinds kort het vrouwenelftal van FC Twente (net Nederland kampioen geworden). RF zoekt elk jaar een nieuw doel, dat ze willen supporten. Voor dit jaar heeft RF de EHBO als doel gekozen. Het schaatsseizoen start in oktober.

  Namens de drie EHBO-koepels heeft Hans Vos, voorzitter van het bestuur van EHBO Nederland, een gesprek gevoerd met de RF en de volgende afspraken gemaakt::

  • Al hun schaatsers volgen een opleiding voor een EHBO-diploma.
  • EHBO’ers, die dienst doen bij een schaatswedstrijd, worden door RF in het zonnetje gezet en krijgen daarbij een attentie.
  • In april 2025 komt er een ‘clinic-dag’ voor alle EHBO’ers van onze koepels. Waarschijnlijk in het Thialf stadion in Heerenveen.
  • RF kwam met het voorstel dat hun schaatsers een keer met onze eerstehulpverleners meelopen bij een evenement.
  • De marathonschaatsers gaan in januari 2025 op de Weissensee in een speciaal schaatspak rijden met daarop onze logo’s.
  • Een speciaal schaatspak met daarop logo’s van Nationale Bond EHBO, EHBO Nederland en KNV EHBO zal worden geveild en de opbrengst daarvan is voor onze koepels. De bestemming moet uiteraard wel EHBO-gerelateerd zijn. De drie koepels zullen binnenkort een gemeenschappelijk doel hiervoor formuleren.
 7. Vacature secretaris Prins Hendrik Fonds (vrijwillig | 3 uur per week)

  Leave a Comment

  Versterk het dagelijks bestuur van het prins Hendrikfonds met jouw organisatorisch talent! Denk je graag mee met het sterk maken én houden van de eerste hulp in Nederland? Draai je voor notuleren je hand niet om? Voel je je betrokken bij mensen die leren om hulp te verlenen? En heb je gemiddeld 3 uur in de week over? Dan zijn wij op zoek naar jou!

  Het Prins Hendrik Fonds (dat bestaat sinds 1910) wil zowel jongeren stimuleren om EHBO’er te worden als ervoor zorgen dat er voldoende instructeurs zijn door subsidies te verstrekken aan organisaties op het gebied van de vrijwillige eerstehulpverlening. Zij werkt daarbij aan de hand van vaste reglementen en procedures.

  Wat wordt jouw rol?

  • Je hebt zin en tijd om 1 keer in de 6 weken met een kleine club van gedreven bestuursleden vergaderingen voor te bereiden, (digitaal) bij te wonen en uit te werken;

  • Tezamen met je collega-bestuurders ontplooi je initiatieven en activiteiten die het belang van het Prins Hendrik Fonds dienen;

   • Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding per vergadering (€12,50 voor online en €22,50 indien fysiek) en, indien van toepassing, een reiskostenvergoeding van €0,23 per km. Ook is er een bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor je geregeld.

  Wat verwachten wij van jou?

  Jij bent enthousiast en onderschrijft de doelstelling van het Prins Hendrikfonds en wil je hard maken voor die doelstellingen. Je bent bij voorkeur bekend met Eerste hulp of BHV. Daarbij weet je de culturen vanuit de diverse koepelorganisaties te overbruggen en te verbinden. Jij bent:

  • Een verbindend communicatietalent;

  • Positief ingesteld;

  • Dienstverlenend;

  • Een planmatige en gestructureerde organisator;

  • Integer.

  Wat zijn je taken?

  • De voorzitter steunen bij het beleid van de stichting en andere overkoepelende taken;

  • Beoordelen van aanvragen om subsidie door verenigingen;

   • De (concept-)vergaderjaarplanning maken;

  • Agenda’s voor bestuur voorbereiden en versturen;

  • Besluiten en actiepunten van vergaderingen vastleggen;

  • Diverse overige kleine administratieve aangelegenheden.

  Je bezit daarnaast de volgende kennis en vaardigheden:

  • Goede beheersing van de Nederlandse taal;

  • Vaardig met Word en Excel;

  • Vaardig met digitale media.

  Voor meer informatie over de rol van secretaris van het PHF-bestuur kun je contact opnemen met de bestuursvoorzitter Bart van Walderveen (voorzitter@prinshendrikfonds.nl). Graag ontvangen wij vóór 1 juni 2024 een motivatiebrief + CV als je deze rol graag zou willen vervullen, gericht aan de voorzitter van de RvT, Sjaak Sneek (info@sneek-ehbo.nl).

 8. Trap je mee?

  Leave a Comment

  Zondag 30 juni organiseert de Hartstichting hét evenement voor fietsliefhebbers: CYCLE NL. Deze derde editie fietsen we rondom het prachtige Apeldoorn en de Veluwe. Of je nu een stoere mountainbiker, een flitsende wielrenner, een avontuurlijke gravelbiker of gewoon lekker sportief bent: CYCLE NL mag je niet missen! Met meerdere routes, afstanden en ondergronden is er voor iedere fietser een passende route. Trommel je vrienden of collega’s op en fiets mee.

  Meer informatie en inschrijven

  https://www.cyclenl.nl?utm_source=oranjekruis&utm_medium=email&utm_campaign=cyclenl24&utm_content=cyclenl-oranjekruis

 9. Richtlijnen in ontwikkeling

  Leave a Comment

  De Veldnorm Evenementenzorg beschrijft wat goede evenementenzorg is en geeft algemene normen en richtlijnen voor goede zorg. Voor specifieke evenementen worden richtlijnen ontwikkeld, waarin gedetailleerder beschreven wordt wat geldt voor die evenementen.

  Richtlijnontwikkeling vindt plaats met bonden, belangenorganisaties, EZO’s, experts en het veld. Conceptversies van de richtlijnen worden altijd voorgelegd aan het veld.

  Op dit moment zijn de volgende richtlijnen in ontwikkeling of wordt de ontwikkeling op korte termijn gestart:

  • Richtlijn Gemotoriseerde Snelheidssport (Motorsport, Autosport)
  • Richtlijn Ongemotoriseerde Snelheidssport (Wielersport, Mountainbike, BMX)
  • Richtlijn Meerdaagse evenementen

  Ideeën voor een richtlijn? Stuur een e-mail met toelichting aan: info@evenementenz.org.

  Bron: evenementenzorg.org

 10. Richtlijn Duursport en Hardlopen

  Leave a Comment

  Met het evenementenseizoen dat op stoom komt en de vele duursport en hardloop evenementen die in aantocht zijn, besteden we graag aandacht aan de Richtlijn Duursport en Hardlopen. Op 13 april 2023 werd de definitieve versie van de Richtlijn Duursport en Hardlopen gepubliceerd (versie 1). De richtlijn geeft invulling aan goede zorg op duursport en hardloopevenementen en beschrijft in twee bijlagen de behandeling van hitteletsel/hitteberoerte door gebruik van een koelbad en handdoeken gedrenkt in ijswater.

  Bron: evenementenzorg.org

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in