Author Archives: Wer

 1. Succesvolle samenwerking voor het Schuttersfeest “ZLF Schimmert” 16 juli 2023

  Leave a Comment

  Het jaarlijkse “Zuid-Limburgs Federatiefeest voor Schutterijen” is een gewaardeerde traditie in de regio, waar schutterijen uit Zuid-Limburg samenkomen om hun vaardigheden te tonen en te vieren. Ieder jaar mag één van de vijftig schutterijen in het zuiden het ZLF organiseren. Het is een hele eer voor een schutterij om dit evenement met 5500 bezoekers en deelnemers, te organiseren.
  Zoiets vraagt natuurlijk ook, dat ervoor gezorgd wordt dat het evenement soepel verloopt en de veiligheid van deelnemers en publiek wordt gegarandeerd. Twee Limburgse buurdorp EHBO-verenigingen EHBO Schimmert en EHBO Spaubeek, bundelden hun krachten om een succesvolle samenwerking te vormen. Samen met een huisarts, SEH en IC-verpleegkundige en evenementen-medisch-inzetleider werd dit interessante evenement tot een EHBO-succes gemaakt!

  De sleutel tot het succes van het “ZLF Schimmert” schuttersfeest lag in de effectieve samenwerking tussen EHBO-verenigingen. Door hun middelen, expertise en ervaring te combineren, ontstond een uitgebreid en goed georganiseerd EHBO-team dat snel kon reageren op medische noodsituaties tijdens het evenement.

  Zo bracht EHBO Spaubeek haar kennis van het zorgplan in en de inzet van haar evenement EHBO-vrijwilligers. EHBO Schimmert bracht haar kennis in van lokale bijzonderheden, identificatie van schutterijfeest-risico’s , benodigde EHBO-materialen en tenten en de bepaling van ‘wie-waar-hoeveel’. Hoewel beide EHBO-verenigingen tot de kleinere EHBO-verenigingen gerekend mogen worden, werd door de samenvoeging van alle krachten een sterk en succesvol team gevormd dat prima in staat was om een evenement van deze omvang te verzorgen.

  Planning en voorbereiding

  Voorafgaand aan het evenement kwamen de twee EHBO-verenigingen samen om een gedetailleerd operationeel zorgplan op te stellen als onderdeel van het grotere veiligheidsplan. Dit omvatte het identificeren van risicogebieden, het toewijzen van teams aan de verschillende posten op het grote evenemententerrein en het communiceren tussen de posten en inzetleider en veiligheidsorganisatie. Gebaseerd op ervaringen bij andere ZLF feesten werd al vroeg besloten om een HAP huisartspost aan de rand van het terrein te plaatsen, waar huisarts, verpleger, twee EHBO’ers met vaardigheden om blaren te prikken, en met de inzetleider, samen de zorg-intensievere inzetten te behandelen. Tijdens de optocht en het defilé van schutterijen, exercitie wedstrijden en ‘böllkes-schieten’ met de buks werd een mix van vier vaste posten en twee mobiele teams opgezet die elkaar met portofoons aanstuurden. Doel van dit alles was de regionale zorginstanties maximaal te ontlasten van evenement zorgvragen.

  Puntjes op de “i”

  Twee dagen voor het evenement werd gezamenlijk een veldinspectie uitgevoerd met als doel om wat op papier stond te checken met de werkelijke situatie zoals op het terrein aanwezig. Met name de privacy afscherming/ongewenste inkijk van de EHBO-posten werd opgemerkt en waar nodig gecorrigeerd. Tevens werd een EHBO-tent op een logischere plek geplaatst.  

  Statische teams en mobiele teams

  Hoewel een schutterijfestijn een redelijk statisch gebeuren lijkt, is dat alles behalve het geval. In principe verplaatst het festijn zich een aantal keren per dag. Van feestlocatie, optocht door het dorp Schimmert, dan naar het exercitieterrein en vandaaruit naar schietwedstrijden en feestlocatie met eet-, drink- en afkoeltenten. De EHBO-posten organisatie moest rekening houden met deze dynamiek. Door een uitgekiend inzet- en verplaatsingsschema in combinatie met statische hulpposten, mobiele EHBO’ers (waarvan twee op de fiets!) en patrouillerende EHBO’ers werd ervoor gezorgd dat gedurende het hele festijn zicht op het welzijn van het publiek gehouden werd.

  Oververhitting voorkomen

  Door de historische kostuums van de schutters, schutterskoningen en schutterskoninginnen wisten we van te voren dat er een verhoogd risico kon zijn op oververhittingsgevallen. Door langs de optocht, drie mobiele EHBO-posten (waarvan een per fiets), te creëren en bij het defilé een post met een eigen (airco) ruimte en genoeg waterflesjes kon het risico beperkt worden voor het publiek en de schutters.

  Hierdoor werd het aantal werkelijke overhittingsgevallen en onwelwordingen uiteindelijk beperkt tot twee die prima op de EHBO-post behandeld konden worden. Na controle op de HAP konden ze weer deelnemen aan de festiviteiten.
  Verder werden er een vijftiental schaafwondjes behandeld, waarbij geconstateerd werd dat het kinderspeelkussen uiteindelijk de belangrijkste bron van kleine ongelukjes was. Door meer toezicht ter plekke door te schakelen met de veiligheidscoördinator, werd ook dit snel getackeld.

  Conclusie

  De succesvolle samenwerking van EHBO Schimmert en EHBO Spaubeek en de samenwerking met de voorzitter stuurgroep parkeer en veiligheid vanuit de schutterij, huisarts, verpleger en medisch inzetleider bleek het mogelijk om het ZLF Schimmert schuttersfeest veilig en goed georganiseerd te laten verlopen. Het is mogelijk gebleken dat ook kleinere EHBO-verenigingen, die hun krachten bundelen, in te zetten op een groter evenement, inclusief het schrijven en geaccordeerd krijgen van het zorgplan bij de GHOR en vergunningverleners. Door kennis, kunde en materialen te combineren en goed de risico’s in te schatten is het mogelijk een historisch, maar zeer dynamisch schutterijfeest te laten slagen!

 2. Communicatie-onderzoek

  Leave a Comment

  Hoe kunnen wij u beter informeren en betrekken?

  Deze vraag staat centraal bij het onderzoek dat vanaf september wordt uitgevoerd door Scompany in opdracht van het bestuur van de Nationale Bond voor EHBO en mede mogelijk gemaakt door de stichting Fast.

  De volledige vraagstelling vanuit het bestuur is : “Hoe kan het bestuur de communicatie met de aangesloten verenigingen en leden het beste inrichten, zodat de aangesloten verenigingen zich goed geïnformeerd en betrokken voelen?

  Met als onderliggende vragen:

  • Welke middelen zijn effectief en waarom wel/niet?
  • Welke onderwerpen zijn met name interessant voor de verenigingen?
  • Welke rol kan het bestuur ten aanzien van die onderwerpen het beste innemen?
  • Wat verwachten verenigingen van het bestuur?
  • Wanneer heeft het aangesloten zijn bij een bond meerwaarde voor een vereniging?
  • Welke communicatiemiddelen of kanalen zouden het beste ingezet kunnen worden?
  • Op welke manier kan de inhoud het beste overgebracht worden (vorm, tone of voice, vormgeving)?

  In de week van 4 september start het onderzoek met een kennismaking met het bestuur. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld en voorgelegd. Wekelijks wordt er een voortgangsrapportage aan het bestuur verstuurd.

  Het kan zijn dat uw vereniging in de periode tussen 11 september en half oktober benaderd wordt om deel te nemen aan het onderzoek. Wij verzoeken u vriendelijk om al uw medewerking te verlenen aan het onderzoek, zodat we in de toekomst u nog beter van dienst kunnen zijn.

  Scompany is onderdeel van het vierde leerjaar van de opleiding Communicatie van Hogeschool Utrecht. Studenten werken vanuit Scompany in de rol van junior consulent in teamverband toegewijd aan uitdagende communicatievraagstukken van externe opdrachtgevers. Ze doen onderzoek, leveren een advies van toegevoegde waarde op en presenteren dit half oktober aan het bestuur van de Nationale Bond voor EHBO.

 3. Tekenradar

  Leave a Comment

  In totaal zijn er 1,5 miljoen tekenbeten per jaar in Nederland. Hoewel teken dikwijls onschuldig zijn, raken er steeds meer besmet met de Borrelia-bacterie en kunnen dus de ziekte van Lyme overdragen. Deze infectieziekte wordt jaarlijks gemiddeld vastgesteld bij 25.000 mensen en kan leiden tot ernstige neurologische aandoeningen. In zeldzame gevallen is ook tekenencefalitis (TBE(tick-borne encephalitis)) geconstateerd.

  Het goede nieuws is dat er in 2022 een derde minder tekenbeten werden gemeld dan in voorgaande jaren. Onderzoekers van de WUR(Wageningen University & Research) en het RIVM zijn een groot onderzoek gestart via tekenradar.nl. Zo krijgen zij meer inzicht in de tekenbeten die er elk jaar in Nederland zijn.

  Meeste tekenbeten in Gelderland

  Het aantal beten lag in 2022 in alle provincies van Nederland onder het gemiddelde van de afgelopen jaren, behalve in Flevoland. Ook in België werden minder tekenbeten gemeld. In Nederland kwamen de meeste meldingen uit Gelderland, net als in 2021. Uit deze provincie kwamen 887 meldingen. Noord Brabant en Noord-Holland nemen met 554 meldingen en 490 meldingen de tweede en derde plek in.

  Aantal tekenbeten in verhouding tot bevolkingsomvang

  Het aantal gemelde tekenbeten is in verhouding tot de bevolkingsomvang het hoogst in Drenthe (75/100.000 inwoners), gevolgd door Gelderland (43/100.000) en Flevoland (42/100.000). Zuid-Holland staat op de laatste plaats met 13 tekenbeten per 100.000 inwoners.

  Help mee. Meld wekelijks uw tekenbeten

  Om voortaan meer te weten te komen over het aantal tekenbeten, startten de onderzoekers onlangs met een vaste groep melders. Deze vaste groep geeft elke week door hoeveel tekenbeten zij hebben gehad. Ook als dat nul tekenbeten waren. Hoofdonderzoekers Kees van den Wijngaard (RIVM) en Arnold van Vliet (WUR(Wageningen University & Research)) zoeken echter nog meer deelnemers: ,,Met deze meldingen kunnen we veel beter bepalen wanneer het aantal tekenbeten stijgt of daalt. Met meer deelnemers kunnen we echt goede uitspraken doen over een toename of afname.”

  Wilt u ook helpen door een keer per week uw tekenbeten te melden? Meldt u dan aan via Tekenradar.nl.

  Inzichten in de ziekte van Lyme

  Naast het onderzoek met de vaste groep melders, melden elk jaar ook duizenden mensen hun tekenbeten op Tekenradar.nl. Die meldingen leveren veel nieuwe inzichten op over teken en het risico op de ziekte van Lyme. Vorig jaar lag het aantal meldingen van tekenbeten 33% lager dan in 2021. Het aantal meldingen wordt bijvoorbeeld bepaald door het aantal teken en door de hoeveelheid tijd die mensen in het groen doorbrengen.

  Teek snel weghalen halveert kans op lyme

  Vindt u een teek op uw lichaam? Controleer dan ook de rest van het lichaam extra goed. Vaak melden mensen namelijk meerdere tekenbeten. Haal alle teken snel weg met een tekenverwijderaar, dat verkleint de kans op lymeziekte. En meldt de beet op tekenradar.nl. Hier vindt u ook meer informatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme. Bron: Rivm.nl

 4. Goed voorbereid het water op

  Leave a Comment

  Vastlopen op ondieptes of in waterplanten, niet weten waar ze varen of waar ze het anker kunnen vinden. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij ziet veel onwetendheid bij watersporters die af en toe met een boot op pad gaan. Veel mensen realiseren zich onvoldoende dat varen om een andere voorbereiding vraagt dan autorijden.

  Met een speciale watersportcampagne informeert de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij watersporters hoe zich voor te bereiden en te handelen in (niet-) spoedeisende situaties.

  Navigatieproblemen

  Bij het KNRM Helpt Assistentie Centrum (KAC) komen ieder zomerseizoen veel vragen binnen van watersporters met navigatieproblemen. Na motorstoringen is dat de belangrijkste reden voor uitvaren van de reddingboot. Van de ruim 2.500 keer dat de KNRM vorig jaar in actie kwam, was dat in 12% door navigatiefouten. Te vaak navigeren watersporters nog op Google Maps of andere (digitale) kaarten waarop geen waterdieptes te zien zijn.

  Hans Meyer Branderhorst, coördinator van het KNRM Helpt Assistentie Centrum (KAC): “Ze zijn buiten de vaargeul gekomen en hebben waterplanten in hun schroef. Ze weten soms totaal niet wat ze moeten doen of waar ze het anker kunnen vinden. Mensen die verrast worden door de harde wind op het IJsselmeer of überhaupt geen idee hebben waar ze precies varen.”

  De KNRM adviseert watersporters altijd gebruik te maken van goede waterkaarten. Om hulpvragers bij contact met de KNRM makkelijker te traceren heeft het KAC sinds dit jaar de mogelijkheid om watersporters te lokaliseren via het versturen van een sms.

  KNRM Helpt App

  Daarnaast moeten watersporters bij een goede voorbereiding denken aan het dragen van reddingsvesten. Dat kan echt het verschil betekenen tussen leven en dood in noodsituaties. En houd gedurende de dag altijd de weersvoorspellingen in de gaten. Voor wie af en toe een boot huurt bovendien de tip om de verhuurder zo nodig om extra informatie te vragen over het vaargebied, de betreffende boot en veiligheidsinstructies.

  Om de voorbereidingen makkelijker te maken, heeft de KNRM speciaal voor watersporters de gratis KNRM Helpt App. Daarmee kunnen gebruikers vaarplannen maken, waterkaarten bekijken, vaarroutes en weersvoorspellingen checken. Met een speciale knop schakelen ze snel hulp in bij pech of noodsituaties.

  De KNRM hoopt dat watersporters deze zomer zorgen dat ze vaarklaar zijn en goed voorbereid het water opgaan. Mochten ze alsnog in de problemen komen, dan helpen de KNRM-vrijwilligers graag.

  Informatie over pech of nood op het water? Check www.knrm.nl/wij-helpen

 5. Samenwerking met het Oranje Kruis

  Leave a Comment

  Langere tijd is een onderzoek gaande om de ledenadministratie van de Nationale Bond EHBO te koppelen aan de administratie van het Oranje Kruis zodat het voor de aangesloten verenigingen een stuk makkelijker wordt om de gegevens van haar leden bij te houden. Het idee is om in beginsel de standaardgegevens van de leden te koppelen in beide administraties. Hierdoor hoeven de gegevens slechts eenmalig ingevoerd en gewijzigd hoeven te worden. Kortom, de ledenadministratie zal hierdoor een stuk gemakkelijker worden.

  Een pilot start na de zomervakantie met drie bij de Nationale Bond voor EHBO aangesloten verenigingen en het Oranje Kruis. Doelstelling van deze pilot is om te kijken of de koppelingen die zijn gemaakt goed functioneren en om de ervaringen van de deelnemers aan de pilot en het Oranje Kruis te bespreken. Het is de bedoeling om in de eerste maanden van 2024 tot een definitieve versie te komen en die aan te bieden aan alle verenigingen.

 6. Vrijwilligers gezocht

  Leave a Comment

  Zoals aangegeven tijdens de Algemene Leden Vergadering op 20 mei jl. is de Nationale Bond EHBO op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten op een paar landelijke thema’s. Het bestuur wil een werkgroep oprichten die zich gaat richten op ‘Opleiding en Training’ met als doel het meedenken over de gewenste opleidingen en trainingen voor de leden.

  Het bestuur denkt hierbij aan het afstemmen van de inhoud van de opleidingen en trainingen op de beoogde doelgroep , aan het aanbieden van opleidingen in de vorm van e-learning waar mogelijk en het betaalbaar houden van de opleidingen en trainingen.

  Het plan is om daarnaast een werkgroep in te richten die mee gaat denken en werken op het gebied van communicatie en PR en zorgt voor alle externe communicatiemiddelen zoals de nieuwsbrief, het magazine, de website en de social media kanalen.

  Heeft u interesse of kent u iemand om hiervoor te benaderen laat het weten via het secretariaat van de vereniging: secretariaat@nationalebond.nl

 7. Bestuurswisseling

  Leave a Comment

  Tijdens de bestuursvergadering in juni is helaas afscheid genomen van lid Fred Vroomen. Om privéredenen heeft hij moeten besluiten om zijn bestuursfunctie neer te leggen.

  Voorzitter Dick Bogers: ,,Wij zijn Fred dankbaar voor zijn inzet en inbreng binnen het bestuur het afgelopen jaar. Fred heeft zich met name ingezet op het communicatievlak. Dankzij zijn tomeloze inzet is de nieuwsbrief weer iedere maand verschenen en in een nieuw jasje gestoken en heeft hij vele bijdragen geleverd aan ons magazine.” Fred heeft voor het bestuur een communicatieplan geschreven en hij heeft samen met de voorzitter het meerjarenplan voor de vereniging opgesteld dat tijdens de Algemene Ledenvergadering door de leden unaniem is aangenomen. Daarnaast heeft Fred zich met verve ingezet voor de regio bijeenkomsten in Limburg en voor de vertegenwoordiging van de Limburgse verenigingen binnen het bestuur. ,,Rest ons Fred nogmaals zeer hartelijk te danken voor zijn inzet en misschien zien we hem in de toekomst weer terug.” De beoogde opvolger is Sandra Wardle. Als aspirant bestuurslid gaat zij komende maanden meedraaien binnen het bestuur. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich nader aan u voorstellen.

 8. Verzekeringen

  Leave a Comment

  Een telkens terugkerende vraag tijdens de vele regio vergaderingen is op welke wijze een EHBO- vereniging een compleet en dekkend verzekering pakket kan afsluiten.
  Ons bestuurslid Fred Vroomen heeft dit geanalyseerd en de volgende bevindingen met ons gedeeld.

  In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat iedere EHBO-vereniging geadviseerd wordt om een aansprakelijkheid verzekering uit het NBvE/AON cafetaria-model af te sluiten voor alle leden van uw vereniging. Indien u uw EHBO-vrijwilligers een vergoeding geeft, bijvoorbeeld bij het assisteren bij evenementen, is het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering nadrukkelijk het advies, omdat zowel de VNG-verzekering alsook de Oranje Kruis verzekering in dat geval niet uitkeren.

  Uitsluitend als er sprake is van vrijwillige inzet, zonder vergoeding en zonder werkgever/opdrachtgever relatie zijn de VNG-polissen c.q. de Oranje Kruis polis aanvullend op de eigen verzekeringen van uw leden. Met andere woorden: deze polissen zijn puur te beschouwen als aanvullend en niet als hoofdpolis! Deze polissen dekken situaties van vrijwilligers die anderszins niet te verzekeren zijn.

  Inzake vrijwilligersverzekeringen blijkt dat gemeenten drie mogelijkheden hebben:

  1) de zogenoemde VNG-polis voor hun verenigingen en hun vrijwilligers;
  2) gebruikmaken van de polis vrijwilligersnetwerk.nl;
  3) geen enkele voorzieningen voor hun vrijwilligers en verenigingen.

  Het is dus altijd raadzaam om zorgvuldig te checken of en welk arrangement uw gemeente heeft afgesloten voor uw vereniging.

  Zowel de VNG-polis en de polis vrijwilligersnetwerk dekken de volgende zaken aanvullend af:
  – Collectieve ongevallenverzekering;
  – Persoonlijke eigendommen;
  – Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  – Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/organisaties;
  – Bestuurdersaansprakelijkheid;
  – Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers;
  – Rechtsbijstand.

  Wel is er altijd sprake van uitkeringslimieten en het maximaal aantal gebeurtenissen in een gemeente die gedekt worden.

  Tip: Het blijft daarom raadzaam om via het cafetaria-model van de Nationale Bond voor EHBO in samenwerking met AON-verzekeringen een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De kosten voor zo’n aansprakelijkheidsverzekering zijn relatief laag (voor een vereniging van 20 personen 25 euro per jaar).
  Let op: deze vrijwilligersverzekering dekt geen inboedel of opstalschade. Die zult u als vereniging altijd moeten bijverzekeren. Het cafetaria model AON biedt hiervoor mogelijkheden tegen gereduceerde prijzen. Raadpleeg de website van de Nationale Bond voor EHBO hiervoor.

  Noot: omdat EHBO-verenigingen vaker hun materialen van en naar evenementen moeten verplaatsen is het raadzaam om in plaats van een inboedelverzekering een transportverzekering af te sluiten. Deze transportverzekering dekt namelijk zowel transport, stalling op evenementen en ook de materialen in uw opslag af. Neem voor de precieze huidige voorwaarden altijd even contact op met AON. Mailadres en telefoonnummer AON vindt u op de website van de Nationale Bond voor EHBO.

  Tip: Treedt u op als EvenenemtenZorgOrganisatie bij een evenement neem dan altijd vooraf even contact op met Centraal Beheer/VNG polis of het vrijwilligersnetwerk om te checken of alle vrijwilligers (EHBO’ers maar ook de professionals ‘verpleegkundigen; artsen’) die u inschakelt afdoende verzekerd zijn via uw normale aansprakelijkheidsverzekering.  
  Indien er sprake is van vergoeding van vrijwilligers in geld of natura dan moet meestal een zgn. bedrijfsaansprakelijkheid verzekering afgesloten worden. Ook dan kunt u bij onze partner AON aantrekkelijke kortingen bedingen omdat u lid bent van de Nationale Bond voor EHBO!

  Nadere informatie treft u aan op deze AON-website voor EHBO’ers: https://zakelijk.aonverzekeringen.nl/partners/knv-ehbo/verzekeringen/

 9. Het EBHO Magazine ‘Eerste Hulp’

  Leave a Comment

  20 mei vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Nationale Bond voor EHBO plaats.
  Tijdens deze ALV is uitvoerig gesproken over de kosten van ons Magazine voor EHBO. Niet verwonderlijk, want het Magazine neemt een behoorlijke hap uit ons jaarbudget.

  Tijdens de vergadering werd door een aantal verenigingen gesteld dat veel Magazines ongelezen blijven. Vooral omdat het aantal aangeleverde exemplaren simpelweg te groot blijkt te zijn. Niet iedereen in de vereniging wenst een exemplaar te ontvangen en is tevreden met een inkijk-exemplaar. Het reduceren van het aantal toegezonden exemplaren is daarmee een gemakkelijk uit te voeren bezuinigingsmaatregel.

  Helaas heeft de oproep aan de verenigingen via de mei NBvEHBO-nieuwsbrief, om middels een mail aan secretariaat@nationalebond.nl te laten weten hoeveel Magazines uw vereniging geleverd wenst te krijgen, bijna geen respons opgeleverd. Daarom is tijdens de bestuursvergadering navolgend op de ALV overwogen om per vereniging het aantal toegezonden exemplaren met 25 procent te reduceren, tenzij de vereniging bij het secretariaat vooraf een opgave heeft gedaan van het aantal toe te zenden EHBO Magazine exemplaren.

  Herhaalde oproep: geef aan secretariaat@nationalebond.nl door hoeveel exemplaren u als vereniging werkelijk nodig heeft. Indien uw vereniging niet reageert, kan dat als gevolg hebben dat het bestuur zich genoodzaakt ziet u in de toekomst minder exemplaren van het magazine te sturen.

  Uiteraard zal het bestuur komende tijd nog aanvullende voorstellen uitwerken om de kosten van het Magazine nog verder te beperken! Daartoe zullen we in gesprek gaan met de makers en drukkers van het Magazine.

 10. Kosten Magazine Eerste Hulp

  Leave a Comment

  Tijdens de ALV 20 mei is uitvoerig gesproken over de kosten van ons Magazine Eerste Hulp. Niet verwonderlijk, want het Magazine neemt een behoorlijke hap uit ons jaarbudget.

  Naast suggesties om het Magazine Eerste Hulp op langere termijn in pdf-vorm uit te brengen, werd tijdens de vergadering duidelijk dat veel magazines ongelezen blijven, omdat het aantal bij de verenigingen aangeleverde exemplaren simpelweg te groot blijkt te zijn.

  Dat is natuurlijk zonde en het vormt daarmee een gemakkelijk te vermijden kostenpost. Bij dezen de oproep aan de verenigingen om middels een mail aan secretariaat@nationalebond.nl te laten weten aan hoeveel magazines uw vereniging werkelijk behoefte heeft. U helpt ons zodoende op eenvoudige wijze de kosten te beperken.

  Uiteraard zal het bestuur komende tijd voorstellen uitwerken om de kosten van het magazine nog verder te beperken. We houden u door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in