Category Archive: Evenementen

 1. App voor verenigingen

  Leave a Comment

  Tijdens de ALV is een presentatie gehouden over de app voor verenigingen. Deze app is nu een jaar in gebruik en steeds meer verenigingen maken gebruik van de app. Met de app kunnen verenigingen heel makkelijk hun leden bereiken. In de app kan de vereniging activiteiten zoals herhalingslessen of de inzet op evenementen aangeven. Leden kunnen vervolgens zich via de app inschrijven. De app maakt een koppeling met de online ledenadministratie van de vereniging. In het kenniscentrum staan twee handige handleidingen. Klik hier voor de handleidingen.

  Sinds de lancering hebben de eerste gebruikers van de app (enthousiaste leden van onze vereniging) input geleverd en is de app nog verder uitgebreid met handige functies. Zo is het nu ook mogelijk om met verschillende verenigingen samen een cursus te organiseren en leden via de app in te laten schrijven.

  Hieronder vind je een deel van de presentatie zoals tijdens de ALV gehouden.

 2. Evenementenzorg

  Leave a Comment

  In samenwerking met de KNV wordt hard gewerkt aan lesmateriaal voor de Evenementenzorg. Meer informatie daarover volgt binnenkort in een nieuwsbrief aan de verenigingen.

 3. Veelgestelde vragen over de veldnorm evenementenzorg

  Leave a Comment

  Tijdens de algemene vergadering in mei kwam de veldnorm evenementenzorg uitgebreid aan bod. Het blijkt dat sommige verenigingen worstelen met de veldnorm. Er gaan ook wilde verhalen de ronde over wat je als vereniging allemaal moet doen en laten en ook dat je als vrijwilliger zonder veel extra opleiding niet meer op een evenement zou kunnen staan. Daarom hebben we in een presentatie nog even alles op een rijtje gezet.

  Op onze pagina over de veldnorm vind je nog veel meer informatie. Ook kun je daar een presentatie vinden die nog meer informatie geeft over de veldnorm.

 4. IGJ: Aankondiging pilot Toezicht Evenementenzorg

  Leave a Comment

  Evenementenzorgorganisaties vallen onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en daarmee onder het toezicht van de IGJ.
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start met een pilot in het toezicht op evenementenzorg. Omdat de inspectie nog niet eerder toezicht hield op basis van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ), voert zij eerst een aantal pilotbezoeken uit. Daarmee wil zij bijdragen aan het stimuleren van de implementatie van de VNEZ. De inspectie bezoekt een aantal evenementen en kijkt daar naar de kwaliteit van zorg. Hiervoor gebruikt zij het toetsingskader zoals gepubliceerd op de website van de IGJ. Het toetsingskader is gebaseerd op wet- en regelgeving en de VNEZ.

  Drie thema’s staan centraal in het toezicht op evenementenzorg:
  1.    Deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid van de eerstehulpverlener en zorgprofessional
  2.    Inrichting, veiligheid en hygiëne van de zorgpost
  3.    Goed bestuur van de evenementenzorgorganisatie

  Van de pilotbezoeken stelt de inspectie een rapport op dat zij publiceert op haar website. De inspectie evalueert de pilotbezoeken en bepaalt aan de hand daarvan het vervolg.

  Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

 5. Vervolg Veldnorm Evenementenzorg

  Leave a Comment

  Enquête Ontwikkeling en Branche


  De eerste versie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) werd op 1 maart 2019 gepresenteerd en sinds 1 januari 2022 is de inhoud definitief. Door de corona pandemie heeft de evenementenzorg grotendeels stilgelegen en daarmee ook de verdere ontwikkeling van de VNEZ. Inmiddels zijn evenementen weer mogelijk en wordt volop evenementenzorg geleverd. Veel EZO’s hebben de VNEZ deels of volledig geïmplementeerd. Tijd om naar de toekomst te kijken.

  In deze vragenlijst inventariseert de Projectgroep Veldnorm Evenementenzorg hoe de veldpartijen en relevante organisaties de verdere ontwikkeling en borging van de VNEZ zien en of er behoefte is aan bijvoorbeeld een branche- of belangenvereniging.
  U kunt deze vragenlijst invullen via deze link: Open de vragenlijst

 6. Update Veldnorm Evenementenzorg

  Leave a Comment

  Eind 2021 is een update Veldnorm Evenementenzorg gestuurd. Diverse verenigingen werken al met deze normering bij het verlenen van Eerste Hulp bij evenementen.

  Per 1 januari 2022 is deze Veldnorm definitief geworden.

  De afgelopen twee jaren hebben in het teken gestaan van het coronavirus en waren er nagenoeg geen evenementen.

  Daarom wordt er nog niet gehandhaafd op toepassing van de veldnorm.

  Daarnaast hebben de evenementenzorgorganisaties Eerste Hulp [EZO-EH] de invoering van VNEZ nog niet volledig afgerond. Daarbij zullen ook nog niet alle evenementenzorgverleners volledig zijn opgeleid. De projectgroep is in het eerste kwartaal van 2022 voornemens om een aantal sessies te gaan organiseren om vragen die er leven te beantwoorden en om organisaties te ondersteunen bij het toepassen van de VNEZ. Deze vragen zullen op de website van Evenementenzorg worden gepubliceerd.

  Vanuit de Nationale Bond zijn we voornemens om in het laatste kwartaal op afdelingsniveau [regio’s] trainingen te gaan verzorgen voor hulpverlening bij evenementen. Daarnaast zal op de website de informatie worden aangepast.

  De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd [IGJ] gaat een pilot-toezichtproject starten naar de kwaliteit van evenementenzorg. Hiervoor heeft de inspectie een toetsingskader opgesteld, na overleg met verschillende partijen, waaronder de werkgroep van de Veldnorm.

  De inspectie vindt het belangrijk dat burgers kunnen rekenen op goede zorg wanneer zij die nodig hebben tijdens een evenement.

  Zijn er vragen, wend je tot de bestuurders van je koepel.

 7. Veldnorm evenementenzorg

  Leave a Comment

  In de nieuwsbrief van de Projectgroep Veldnorm Evenementenzorg wordt het volgende aangegeven: “De coronacrisis is voor iedereen een bijzondere tijd. Door het eerdere verbod op evenementen hebben veel evenementenzorgorganisaties (EZO’s) hun activiteiten niet of nauwelijks kunnen uitvoeren of hebben zij bijvoorbeeld zorginstellingen ondersteund om de coronacrisis het hoofd te bieden. Sommige EZO’s bevinden zich door het gebrek aan inkomsten in de financiële problemen.
  Dit betekent ook dat veel EZO’s niet in de gelegenheid zijn geweest om zich bezig te houden met de implementatie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Dit is reden voor de projectgroep om de evaluatie- en implementatieperiode met 1 jaar te verlengen. De VNEZ zal definitief worden op 1 januari 2022. In 2021 zal de VNEZ geëvalueerd worden, evaluatiepunten worden meegenomen versie 2 die ook op 1 januari 2022 gepubliceerd zal worden.”
  Tijdens de ALV is afgesproken dat de Nationale Bond een brief stuurt om te vragen om de invoering met een jaar uit te stellen. Reden is zoals eigenlijk ook aangegeven door de projectgroep dat er nauwelijks evenementen zijn geweest en een evaluatie dus niet heeft kunnen plaatsvinden. Tweede reden is dat verenigingen als gevolg van Corona nauwelijks gelegenheid hebben gehad om hun vrijwilligers voldoende op te leiden.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in