Category Archive: Geen categorie

 1. Inzamelactie Oekraïne

  Leave a Comment

  Voor Helpthemtosafety is men aan het inzamelen voor de vluchtelingen uit Oekraiïne zowel via ambulancedienst Gelderland zuid als via EHBO vereniging Bergharen Hernen en Leur. Alle EHBO materialen (mag over datum zijn), afgeschreven AED’s, zorgmaterialen, hygiënische materialen etc etc zijn meer dan welkom. Het inzamelpunt is in Uden. Bel 06-40049700 of mail naar helpthemtosafety@gmail.com of chat via onderstaande Facebookpagina.

  https://www.facebook.com/helpthemtosafety

 2. Overleg met Het Oranje Kruis

  Leave a Comment

  In december hebben de koepelorganisaties (Nationale Bond, Limburg en Noord-Brabant) een gezamenlijke brief gestuurd aan Het Oranje Kruis, omdat zij zich zorgen maakten over het uitbreiden van de examenstof in deze periode. De KNV heeft dat ook aangegeven. Verenigingen organiseren nauwelijks of geen opleidingen en hebben ook geen inkomsten, omdat de evenementen zijn geannuleerd. Het Oranje Kruis heeft als reactie voorgesteld om met elkaar in gesprek te gaan. Het gesprek heeft recent plaatsgevonden.
  Het Oranje Kruis gaf aan dat er al langer is gesproken over het opnemen van de tourniquet en ‘stop de bloeding’ in de examenstof. Daarmee was als invoerdatum 1 januari 2021 voor haar een logische datum. Verenigingen hoeven op zich geen hoge kosten te maken, omdat er genoeg alternatieve verbandmiddelen als geschikt oefenmateriaal in omloop zijn. De koepels begrijpen de afweging van Het Oranje Kruis, maar geven aan dat de timing ongelukkig is. Daarbij wordt de wens uitgesproken om net zoals dat in het verleden gebruikelijk was weer op regelmatige basis overleg te hebben met elkaar. Dan kunnen EHBO-organisaties namens de aangesloten verenigingen aangeven hoe over bepaalde onderwerpen wordt gedacht en ook de verenigingen informeren. Er wordt afgesproken om dit weer op te pakken.

  Een ander onderwerp dat werd besproken was het EHBO-diploma. Het is tegenwoordig gebruikelijk om geen pasjes meer uit te geven, omdat veel mensen hun pasjes op hun telefoon kunnen opslaan en het beter voor het milieu is. Het Oranje Kruis kiest daar ook voor en geeft verenigingen nog wel de keuze om tegen betaling een pasje aan te vragen. We begrijpen dat het voor verenigingen als een verhoging van de kosten voelt, maar volgen de gedachte van Het Oranje Kruis ook. We moeten gezamenlijk werken aan een vermindering van papier en plastic. Voor leden die graag iets tastbaars in de portemonnee willen hebben, is het nog altijd mogelijk om een diploma te printen.

 3. Digitaal in gesprek met elkaar en met het landelijk bestuur

  Leave a Comment

  Op donderdag 6 mei houden we om 20:00 uur een digitale bijeenkomst voor bestuursleden van  verenigingen. De bedoeling is om met elkaar bij te praten en te horen hoe het binnen de verenigingen gaat. Helaas lukt het niet om fysiek bij elkaar te komen. Daarom zijn er ook geen regiobijeenkomsten meer georganiseerd en willen we kijken of het een alternatief is om digitaal met elkaar in gesprek te gaan. Als u vragen heeft waar u tijdens de bijeenkomst een antwoord op wilt krijgen dan vragen wij u deze vragen vooraf te mailen naar secretariaat@nationalebond.nl. U moet ook een bericht sturen om een link te ontvangen voor de bijeenkomst.

 4. Burgerinitiatief EHBO-lessen voortgezet onderwijs

  Leave a Comment

  Op donderdag 22 april werd in de Tweede Kamer het burgerinitiatief om EHBO-lessen in het voortgezet onderwijs te geven. De Nationale Bond ondersteunt het initiatief. De Tweede Kamer heeft aan de minister gevraagd om te onderzoeken hoe het onderwijs vorm kan worden gegeven. Vanzelfsprekend hopen wij dat EHBO-verenigingen samen met afdelingen van het Rode Kruis hun steentje gaan bijdragen zodat straks elke leerling op een middelbare school EHBO leert. https://www.nationaleonderwijsgids.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/57872-kamer-debatteert-over-het-burgerinitiatief-ehbo-in-het-onderwijs.html

 5. Aankondiging verschijning Magazine Eerste Hulp

  Leave a Comment

  Rond 9 april verschijnt Magazine Eerste Hulp, weer boordevol interessante artikelen. Leuk om te vermelden is dat er een drietal interviews in staan met zowel senior als junior EHBO’ers. Wilt u ook een keer uw EHBO-ervaringen delen met andere leden van de Nationale Bond EHBO? Of kent u iemand met een bijzonder verhaal op het gebied van EHBO? Laat het weten via het secretariaat (secretariaat@nationalebond.nl). 

 6. Nieuwe tegemoetkoming voor verenigingen

  Leave a Comment

  Er is weer een nieuwe tegemoetkoming beschikbaar om verenigingen te steunen. Wanneer verenigingen namelijk niet in aanmerking kwamen voor de TVL en/of NOW, dan is deze tegemoetkoming geschikt om de financiële schade te beperken.
  Van 19 februari tot en met 5 april kunnen verenigingen de compensatie aanvragen. Bent u benieuwd of uw vereniging recht heeft op de tegemoetkoming of wilt u deze direct voor hen aanvragen? Klik dan dan op deze link: Adviestool TVL | RVO.nl | Rijksdienst.

 7. Bijwerken ledenadministratie

  Leave a Comment

  Begin februari worden door het secretariaat van de Nationale Bond voor EHBO de contributiefacturen weer verstuurd. Daarvoor is het van belang dat de ledenadministratie actueel is. Heeft u wijzigingen in uw ledenbestand, verwerk deze dan dan zo spoedig mogelijk in de online ledenadministratie. Als u probleem heeft met inloggen of andere vragen heeft kunt u een mail sturen aan het secretariaat: secretariaat@nationalebond.nl. Bij voorbaat dank.

 8. Meedenken over nieuwe reanimatierichtlijnen 2021

  Leave a Comment


  In oktober komen de concept reanimatierichtlijnen uit waar het publiek commentaar op kan geven. De ERC verwacht deze op 7 oktober 2020 beschikbaar te stellen via de ERC Guidelines website. Dus wilt u meedenken en uw expertise en inbreng kenbaar maken, dan kunt u dat daar doen.
  De richtlijnen zullen ook onderdeel worden van het programma tijdens RESUSCITATION 2020 The Virtual Congress. Hierdoor kunnen deelnemers ook hier in gesprek gaan met de auteurs.
  In maart 2021 worden de definitieve richtlijnen gepubliceerd.
  Bron: reanimatieraad.nl.

 9. Lezersreactie

  Leave a Comment

  In het zojuist verschenen Magazine Eerste Hulp is op het artikel De tien verboden op bladzijde 20-23 een lezersreactie gekomen, zie hieronder. Het was in deze beschouwing niet de bedoeling om te generaliseren.

  In het voor mij interessante en waardevolle artikel De tien verboden, een beschouwing (Eerste Hulp nr. 1 2020) komt een passage voor over gereformeerden en moslims, die volgens mij niet klopt met de werkelijkheid:

  Er staat, onder het kopje Gezichtsbedekkende kleding (verbod 9), dat gereformeerden vroeger herkenbaar waren aan hun kleding. Dit klopt niet; het gold alleen voor een kleine minderheid van de gereformeerden. Vervolgens wordt deze onjuiste constatering gebruikt in een vergelijking met moslims nu, met opnieuw een onjuiste generalisering: moslims (“de islamiet”) zouden herkenbaar zijn aan gezichtsbedekkende kleding. Het is echter maar een zeer kleine minderheid van de moslima’s in Nederland, die (buitenshuis) het gezicht geheel of grotendeels bedekt.

  Blijft waar – en dat is natuurlijk de kern van “verbod” 9 (en 10) –  dat  verschillen in culturele of religieuze normen van EHBO’er  en slachtoffer tot problemen kunnen leiden.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in